Tècnic/a d’Atenció Especialitzada del programa Ocell de Foc (intervenció directa amb joves)

Fundació Mans a les mans

Fins el 27/03/2024


SALARI: 12.000€ bruts anuals (es distribueixen en 14 pagues)

OCELL DE FOC és un programa que pretén impulsar projectes que tinguin per objectiu l’atenció a joves, especialment aquells i aquelles amb problemàtica de salut mental, i el seu acompanyament cap a l’autonomia personal i la construcció d’una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per poder aconseguir-ho i per assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària o la recuperació del seu itinerari formatiu.

Les funcions seran:

 • Participar en el disseny, coordinació i implementació de les diferents accions que la Fundació Mans a les mans liderarà dintre del marc del programa Ocell de Foc.
 • Mans a les mans ha de realitzar diferents accions grupals destinades a: sensibilitzar entorn les dificultats que pateixen les persones amb problemàtica de salut mental, donar eines als i les joves per tal de poder fer front a les situacions que es troben, retornar als estudis formals, orientar-se a l’hora de trobar feina…
 • La persona tècnica del programa serà la responsable de realitzar les activitats directament amb els i les joves.
 • La persona haurà de coordinar-se amb les altres tècniques referents del programa al territori ( i també amb altres agents socioeducatius no vinculats al programa Ocell de FOC) per tal d’activar sinergies que facilitin la implementació del programa i la captació de nois i noies que necessitin d’ell.
 • Tanmateix es coordinarà amb els responsables de la línia BON PORT de Fundació Mans a les mans per tal de poder posar en marxa accions coordinades entorn al benestar emocional dels i les participants,

Jornada i horari: 20 hores: 3 matins (dilluns, dimecres i divendres) i 2 tardes ( dimarts i dijous) a la setmana. Cal tenir una certa flexibilitat horària per tal de poder atendre activitats i/o iniciatives puntuals que es duguin a terme fora d’aquest horar

Inici: ENTRE EL 5 I EL 20 D’ABRIL 2024

Finalització: 20 desembre 25 ( el projecte només està adjudicat fins aquesta data)

IMPRESCINDIBLE:

Per poder optar al lloc de treball la persona haurà de demostrar:

 • Estar en possessió de la titulació: Educador/a social, treballador/a social, psicòleg/a, o altra persona qualificada ( la categoria professional de la qual serà prèviament validada).
 • Castellà i català nivell natiu (imprescindible que es tingui un nivell mínim de Català C1, la persona ha de redactar memòries), es valoraran altres idiomes que possibilitin l’apropament a joves nou vinguts.
 • Es demana que aquesta persona acrediti haver treballat al menys 2 anys en els darrers 5 anys en projectes de semblants característiques (projectes grupals amb joves majors de 15 anys)
 • Formació i/o experiència entorn l’ acció comunitària i/o la salut mental i/o la inserció laboral de col·lectius en risc, i/o projectes educatius de noves oportunitats,
 • Capacitat organitzativa (gestió del temps, redacció de projectes i memòries…)
 • Certificat d’estar lliure d’antecedents de delictes sexuals amb menors.
 • Poder presentar referències de feines prèvies.
Skip to content