Tècnic/a d’Atenció Especialitzada del programa Ocell de Foc a l’entitat

Mans a les mans Fundació

Fins el 30/01/2023


SALARI: 12.000 € bruts anuals (14 pagues).

FUNDACIÓ MANS A LES MANS és una entitat social que treballa principalment als barris de la Marina de Sants (La Marina de Port i la Marina de Prat Vermell).

OCELL DE FOC és un programa que pretén impulsar projectes que tinguin per objectiu l’atenció a joves, especialment aquells i aquelles amb problemàtica de salut mental, i el seu acompanyament cap a l’autonomia personal i la construcció d’una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per poder aconseguir-ho i per assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària o la recuperació del seu itinerari formatiu.

Diferents entitats del districte ens hem unit per tal de poder impulsar el programa al nostre territori.

OFERTA DE FEINA

Lloc de treball: Tècnic/a d’Atenció Especialitzada del programa Ocell de Foc a l’entitat.

Les funcions seran:

  • Participar en el disseny, coordinació i implementació de les diferents accions que la Fundació Mans a les mans liderarà dintre del marc del programa Ocell de Foc.
  • Mans a les mans ha de realitzar diferents accions grupals destinades a: sensibilitzar entorn les dificultats que pateixen les persones amb problemàtica de salut mental, donar eines als i les joves per tal de poder fer front a les situacions que es troben, retornar als estudis formals, orientar-se a l’hora de trobar feina…
  • La Tècnica del programa serà la responsable de realitzar les activitats directament amb els i les joves.
  • La persona haurà de coordinar-se amb les altres tècniques referents del programa al territori ( i també amb altres agents socioeducatius no vinculats al programa Ocell de FOC) per tal d’activar sinergies que facilitin la implementació del programa i la captació de nois i noies que necessitin d’ell.
  • Tanmateix es coordinarà amb els responsables de la línia BON PORT de Fundació Mans a les mans per tal de poder posar en marxa accions coordinades entorn al benestar emocional dels i les participants.

Jornada i horari: 20 hores: 3 matins i 2 tardes a la setmana.
Inici: 20 de gener 23.
Finalització: 20 desembre 24.

IMPRESCINDIBLE:

Per poder optar al lloc de treball la persona haurà de demostrar:

• Estar en possessió de la titulació: Educador/a social, treballador/a social, psicòleg/a, o altra persona qualificada ( la categoria professional de la qual serà prèviament validada).
• Castellà i català nivell natiu, es valoraran altres idiomes que possibilitin l’apropament a joves nou vinguts.
• Es demana que aquesta persona acrediti haver treballat al menys 2 anys en els darrers 5 anys en projectes de semblants característiques (projectes grupals amb joves majors de 15 anys).
• Formació i/o experiència entorn l’ acció comunitària i/o la salut mental i/o la inserció laboral de col·lectius en risc, i/o projectes educatius de noves oportunitats.
• Capacitat organitzativa (gestió del temps, redacció de projectes i memòries…).
• Certificat d’estar lliure d’antecedents de delictes sexuals amb menors.
• Poder presentar referències de feines prèvies.

SI voleu formar part del procés de selecció heu de fer arribar el vostre currículum a direccio@mansalesmans.org a l’atenció de NEUS

Skip to content