Tècnic/a d’administració i finances

FETS - Finançament Ètic i Solidari

Enviar CV a laboral@fets.org

Fins el 09/07/2023


SALARI: Salari brut anual (categoria tècnic/a): entre 20.000€ i 23.000€.

FETS-Finançament Ètic i Solidari és una entitat de segon nivell formada per 33 entitats sòcies del món de les finances ètiques, l’economia social i solidària, l’educació, la solidaritat internacional i l’acció social que des de l’any 1999 promou les finances ètiques. Les principals línies d’actuació de FETS són l’educació, la formació i la divulgació de les finances ètiques i solidàries, així com l’anàlisi i l’impuls d’eines per potenciar les finances i les assegurances ètiques a través de l’Observatori.

Busquem una persona encarregada de gestió financera i administrativa de l’entitat i dels projectes (subvencions públiques, especialment).

FUNCIONS

 • Seguiment econòmic dels projectes: control de l’execució, preparació de la documentació relacionada per als informes de justificació econòmica.
 • Gestió comptable de l’entitat.
 • Identificació de fonts de finançament públiques o privades.
 • Gestió econòmica de l’entitat: pressupostos anuals i seguiment periòdic, plans de tresoreria, gestió de factures (elaboració i pagaments), quotes i gestió bancària.
 • Preparació de l’auditoria anual de l’entitat i coordinació de les auditories dels projectes subvencionats (amb l’empresa auditora)
 • Redacció de convenis i contractes de serveis externs i de col·laboració de FETS
 • Realització de tasques administratives: documentació, registres, gestió de l’arxiu digital i en paper.
 • Suport en l’organització de les activitats de FETS

REQUISITS

 • Formació reglada en l’àmbit de la gestió i l’administració econòmica: títol acadèmic Grau Mig o Superior en Administració o formació universitària en ADE, Ciències empresarials, Econòmiques.
 • Experiència mínima de 3 anys i contrastada en les funcions descrites.
 • Coneixement de la normativa per la justificació de subvencions i experiència acreditada
 • Català i castellà parlats i escrits correctament.
 • Nivell alt en l’ús de programari de presentació, de gestió de dades (especialment fulls de càlcul), correu electrònic i eines de treball telemàtiques
 • Coneixement del programa comptable A3 Asesor.

COMPETÈNCIES

 • Anàlisi i resolució de problemes.
 • Iniciativa i autonomia.
 • Organització i planificació.
 • Treball en equip.

ES VALORARÀ

 • L’experiència prèvia en entitats de l’economia social i solidària.
 • El compromís amb els drets humans i la justícia global.

CONDICIONS

 • Contracte indefinit amb 4 mesos de prova.
 • 30 hores setmanals, amb model de treball híbrid (presencial i virtual), a acordar segons necessitats i disponibilitats.
 • Incorporació prevista: setembre de 2023.

PROCÉS DE SELECCIÓ

 • Podeu enviar currículum i carta de motivació a laboral@fets.org fins al 9 de juliol.
 • Contactarem amb les candidates pre-seleccionades per fer una entrevista.
Skip to content