Tècnic/a d’acompanyament a persones amb VIH (20HS)

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)

Fins el 05/06/2023


SALARI: Entre 780€ i 870€ bruts x 14 pagues segons categoria.

ABD Associació Benestar i desenvolupament és una ONG declarada d’Utilitat Pública, que té els seus orígens en la dècada dels vuitanta. Després d’anys treballant, continuem creient que totes les persones volem una societat que minimitzi o erradiqui les desigualtats i l’exclusió. Per això, continuem treballant per a aconseguir-ho.

Desenvolupem més de 50 serveis i programes que donen resposta a tots aquells processos que generen situacions de vulnerabilitat o d’exclusió social. Ens dediquem a l’atenció a les persones en les seves trajectòries vitals, prevenint situacions de fragilitat social i atenent les seves necessitats i les del seu entorn més pròxim.

Què busquem?

 • Tècnic/a d’acompanyament en pisos de suport per a persones amb VIH en situació d’exclusió social

Requistis:

 • Grau en Treball Social o Educació Social.
 • Experiència en atenció a col·lectius vulnerables.
 • Experiència en serveis dirigits a l’exclusió social, les addiccions la salut sexual i el VIH.

FUNCIONS

 • Acollida i vinculació de les persones usuàries al recurs.
 • Acompanyament socioeducatiu.
 • Detectar necessitats mitjançant l’observació i donar resposta a les demandes.
 • Elaboració i seguiment d’un pla de treball individualitzat sobre la base d’una valoració diagnòstica de la situació i necessitats.
 • Promoure la millora de l’estat de salut de les persones.
 • Disseny, execució i avaluació de tallers, projectes, programes, prestacions. Suport organitzatiu en la cobertura de necessitats bàsiques.
 • Comunicar-se i intervenir entre persones i cultures , amb la xarxa de recursos d’atenció amb la comunitat.
 • Dinamització d’activitat d’oci, temps lliure, formatives i culturals.
 • Acompanyaments a recursos socioeducatius i sanitaris.

HORARI: De dilluns a divendres de 10 a 14h

 

Skip to content