Tècnic/a acompanyament a la inserció laboral

RECIBAIX EMPRESA D’INSERCIÓ

Fins el 15/02/2023


SALARI: 20.000 - 21.000 bruts/anuals.

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC

 • Acompanyar al procés d’inserció dels treballadors/es de l’empresa d’inserció RECIBAIX per tal de facilitar la millora de la seva ocupabilitat, l’accés i manteniment d’una feina a l’empresa ordinària al finalitzar el seu Itinerari.

FUNCIONS:

 •  Realitzar tutories individuals i grupals per tal de fer la diagnosi de l’ocupabilitat del treballador/a i desenvolupar plegats/des el seu Pla de Treball.
 • Realitzar Accions formatives grupals en competències transversals i de Recerca de Feina.
 • Valorar de manera personalitzada l’evolució de la persona en el seu itinerari, el grau d’autoconeixement i de desenvolupament competencial, i el nivell d’inserció i millora de l’ocupabilitat assolits.
 • Registrar la informació i documentació de les activitats utilitzant les eines previstes (registres del Procediment d’Itineraris, intranet, índex d’inserció,….)
 • Gestionar i mantenir la documentació necessària als expedients dels/de les persones usuàries i dels projectes en marxa.
 • Elaborar els informes inicials i d’avaluació previstos.
 • Reunions de coordinació amb el/la Cap d’Unitat i resta d’equip, per al seguiment metodològic i tècnic de l’execució, resolució d’incidències i seguiment general dels projectes.
 •  Accions de coordinació amb els/les tècnics/es de Serveis Socials o altres organitzacions per a fer seguiment de les persones derivades i resoldre possibles incidències. Treball en xarxa.
 • Selecció de les persones treballadores de l’empresa d’inserció RECIBAIX
 • Facilitar la inserció del treballador/a a l’empresa ordinària, donant suport a la persona en la seva recerca de feina i, portant seguiment quan finalitza Itinerari per tal de que en un període màxim de sis mesos trobi feina.

2. REQUERIMENTS DEL LLOC

 • Titulació: Titulació de graduat/da dins l’àmbit de les ciències socials. Valorable altres titulacions amb experiència en l’àmbit de l’orientació laboral.
 • Experiència mínima: Imprescindible experiència mínima 1 any realitzant funcions de tècnic/a d’orientació en l’àmbit de l’ocupabilitat amb col·lectius vulnerables.

Competències Tècniques:

 • Coneixement del model d’ocupabilitat per competències.
 • Coneixement d’eines i tècniques d’acompanyament individual.
 • Coneixements del funcionament del mercat laboral.
 • Coneixements i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral (eines i instruments per a la recerca de feina).
 • Coneixement de la xarxa de recursos de formació i de millora de l’ocupabilitat.
 • Valorable formació en matèria d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones.

Competències Bàsiques:

 • Coneixement general del context empresarial i social de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
 • Competències digitals avançades per a la recerca i la gestió de la informació.

Competències Transversals:

 • Relació: Generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte, empatia i el protagonisme de la persona.
 • Treball en equip: Col·laborar i cooperar amb l’equip per tal d’assolir l’objectiu comú.
 • Organització: Preveure, planificar i ordenar les tasques de manera autònoma per tal que es guanyi en eficàcia, qualitat i rendiment. Saber establir prioritats i reorganitzar les tasques en funció d’imprevistos.

3. CONDICIONS DEL LLOC

 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: 40 hores/setmanals.
 • Horari: De Dilluns a Divendres. Matins i Tardes.
 • Incorporació: Immediata.
Skip to content