Tècnic-a Comptable (Contractació temporal)

Fundació Comtal

Enviar CV a seleccio@comtal.org

Fins el 16/12/2022


SALARI: Retribució segons conveni d’Acció social. Grup C , Diplomats (14 pagues).

Cerquem Tècnic-a Comptable (Contractació temporal)

El seu objectiu principal és dur a terme el registre de les operacions econòmiques de l’entitat.

Perfil general i funcions:

 • Assumpció de la missió de l’entitat.
 • Gestió administrativa de l’entitat. Facturació, seguiment de la tresoreria i dels cobraments rebuts. Realització dels pagaments. Control de caixa.
 • Elaborar els registres comptables corresponents a la comptabilitat general: ingressos, subvencions, donacions, despeses generals, amortitzacions, immobilitzat, provisions, etc.
 • Realitzar el registre comptable periòdic complint amb els terminis de tancament establerts.
 • Elaborar i gestionar la tramitació d’informació tributària, segons normativa vigent i sota la supervisió la/del responsable (182,347,303,390).
 • Donar suport a les altres àrees de Gestió: justificació ajuts, control de donatius i campanyes i resta de informació requerida.
 • Col·laborar a l´elaboració i seguiment pressupostari.
 • Rebuts d’ajudes, certificats de donacions i impostos corresponents.
 • Gestió de les compres.
 • Complir amb les funcions que estableix el Manual de Qualitat.

Perfil Específic:

 • Mínima experiència de 2 anys en pla general comptable d´associacions i fundacions.
 • Coneixement del tercer sector.
 • Diplomatura o Grau en Economia de l’empresa o ADE / CFGS de l’àmbit d’administració i finances. Coneixement del programa Contasol.
 • Coneixements prorrata de l’Iva.

Formació Complementària:

 • Capaç de treballar amb eines ofimàtiques. Excel nivell avançat.
 • Domini escrit i parlat del català i del castellà.

Cerquem un/a professional amb les següents competències:

 • Compromís amb la missió de l´entitat, els objectius del projecte i l’equip.
 • Vocació de servei amb els usuaris/es. Proactivitat.
 • Treball en Equip. Comunicació.
 • Orientació a resultats.
 • Gestió de conflictes.
 • Gestió del canvi.
 • Planificació i organització. Flexibilitat i rigor.
 • Capaç de veure oportunitats, visió holística i transversal de l’entitat.

S’ofereix:

 • Incorporació en Entitat amb sòlida experiència en el Tercer Sector.
 • Contracte de treball fins l’abril 2023. Incorporació immediata.
 • Jornada completa (38,5h) o parcial (30h-35h) a concretar.

Interessats/des:

 • Enviar C.V. al correu electrònic: seleccio@comtal.org amb la referència TEC-COMPT
 • Data límit recepció: 16/12/2022
Ves al contingut