Tècnic/a Atenció a famílies

Aprenem Autisme Associació

Enviar CV a rrhh.crab@gmail.com

Fins el 28/06/2023


SALARI: Segons conveni.

Aprenem Autisme, associació dedicada a les persones amb autisme i les seves famílies cerca un/a professional per donar suport, atenció, informació i orientació
a les famílies que tenen membres amb autisme.

Aquesta figura professional formarà part del SAFE (Servei d’Atenció a Famílies Especialitzat) i donarà suport a l’equip en la gestió de l’àrea i en el desenvolupament de tasques relacionades amb l’atenció a les famílies.

Les principals funcions de la persona tècnica d’atenció a famílies seran:

Quant al programa de suport a famílies:

 • Acompanyar i atendre a les famílies a través dels diferents canals de comunicació (entrevistes, trucades i e-mails).
 • Acompanyar i ser el referent de les famílies sòcies.
 • Mantenir actualitzats els registres d’atenció a les famílies així com aquells registres de seguiment periòdic a demanda de direcció i de la junta.
 • Elaborar convocatòries i facilitar Informació periòdica a les famílies sòcies de les activitats, formacions i projectes.
 • Recollir les necessitats i interessos de les famílies i registrar-les.
 • Gestionar i fer seguiment de les famílies sòcies.
 • Proposta, gestió i assistència a les diferents activitats gestionades pel SAFE i altres agents.
 • Gestió i seguiment dels grups de famílies creats via WhatsApp.
 • Seguiment i avaluació d’activitats, formacions i projectes desenvolupats per l’entitat.

Quant a col·laborar i impulsar projectes amb famílies:

 • Establir reunions periòdiques i programades amb famílies voluntàries.
 • Establir línies de treball conjunt per crear i dissenyar projectes.
 • Acompanyar i assistir a reunions i/o trobades amb altres agents de la comunitat.

Quant al treball comunitari, gestió del coneixement i visibilitat de l’autisme:

 • Conèixer i registrar els recursos de la zona (educatius, lleure i salut).
 • Establir convenis de col·laboració amb altres agents i entitats per ampliar els serveis i recursos a les famílies sòcies.
 • Ampliar i actualitzar el directori de suports de professionals i entitats d’interès.
 • Assistir i participar a les diferents taules, jornades i grups de treball dels municipis de la zona d’atenció.

Altres que la direcció i la responsable de l’àrea d’atenció a famílies li delegui.

Busquem una persona amb:

 • Formació acadèmica tipus grau en Treball Social o Psicologia.
 • Coneixements en autisme.
 • Experiència en atenció directa a famílies.
 • Coneixement expert en paquet office.
 • Es valorarà: coneixements en prestacions, ajudes i recursos per a famílies amb membres amb autisme.

Requisits mínims:

 • Identificació i compromís amb el projecte.
 • Habilitats en comunicació.
 • Capacitat d’empatia i assertivitat.
 • Capacitat organitzativa i ordre.
 • Responsabilitat.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de presa de decisions.
 • Autonomia i autogestió.
 • Flexibilitat.
 • Iniciativa.
 • Català i castellà parlat i escrit i anglès valorable.

Experiència:

 • Experiència mínima de dos anys en llocs de tècnic d’atenció directa a les famílies.
 • Es valorarà experiència en el Tercer Sector.
 • Carnet de conduir i disponibilitat per desplaçaments per Catalunya.

Oferim:

 • Contracte indefinit.
 • Horari i jornada: mitja jornada de 20h (principalment pels matins de 10h a 14h, però amb flexibilitat horària per gestionar activitats de tardes i/o caps de setmana).
 • Condicions laborals: segons conveni.

Si esteu interessats podeu enviar el vostre Currículum Vitae a:

 • Att. Sandra Laguna (Responsable Àrea d’atenció a famílies)
 • Assumpte: Ref. Vacant Tècnic d’atenció a famílies.
 • Email: rrhh.crab@gmail.com
 • Data límit: fins el 28 de juny
Skip to content