Tallerista de català

Casal de Barri Cardener

Enviar CV a info@cardener.cat

Fins el 31/03/2023


SALARI: 26 € bruts / hora.

Des del Casal de Barri Cardener busquem un/a tallerista per a impartir un taller de llengua catalana dirigit a persones adultes i amb coneixements previs que busquen millorar i perfeccionar l’ús de la llengua.

Requisits:

  • Coneixements i formació en llengua catalana.
  • Disponibilitat per a treballar en l’horari i lloc indicat.
  • Experiència mínima d’un any impartint tallers amb persones adultes.

Funcions:

  • Planificació dels continguts que es transmetran durant el taller.
  • Preparació dels materials (es facilita la impressió de fotocòpies, etc.)
  • Impartició de les classes de català de manera dinàmica.

Condicions:

  • HORARI: Dilluns de 9.55 h a 11.25 h.
  • CALENDARI: Els tallers funcionen de manera trimestral, però es busca mantenir l’estabilitat d’aquests durant tot el curs.
  • CONTRACTE: Fix de discontinu.
  • INCORPORACIÓ: 17 d’abril del 2023.
Skip to content