Suport gestió de projectes: justificació tècnica i econòmica

ABD Associació Benestar i Desenvolupament

Enviar CV a mtoro@abd-ong.org

Fins el 25/06/2023


SALARI: Categoria salarial de Llicenciat/da segons Conveni Acció Social.

Descripció del lloc vacant

Necessitem cobrir una plaça de tècnic/a de justificació de projectes que formarà part del Departament Tècnic i treballarà en l’àrea de subvencions de projectes socials que es desenvolupen a nivell local, autonòmic i estatal. El o la professional treballarà amb els i les coordinacions dels serveis subjectes a subvenció per tal d’assessorar en el disseny de pressupostos, fer el seguiment econòmic de les subvencions atorgades, planificar la justificació i finalitzar-la a l’acabar el cicle del projecte (recopilació de la informació, lliurament final, acompanyament en auditories). Es requerirà coneixement en la lectura i interpretació de les bases de subvenció dels diferents nivells de l’administració i coneixement en la gestió econòmica de subvencions. Es busca una persona autònoma, organitzada i resolutiva, amb capacitat de planificació i de gestió administrativa però també amb capacitat analítica, de redacció i exposició d’idees. El lloc vacant inclou la interlocució amb la administració per a la subsanació de requeriments i aclariments de dubtes per a la bona execució dels projectes

Requisits mínims

  • Grau mitjà Administració i/o Titulació Universitària en Ciències Socials o Administració.
  • Experiència prèvia en entitats del Tercer Sector o en la gestió de projectes.
  • Perfecte coneixement de català i castellà tant oral com escrit i nivell C1 d’anglès.
  • Capacitat d’exposició de continguts en documents (word, canva, etc).
  • Domini intermedi d’eines de seguiment de projecte i fulls excel.

Característiques del contracte

  • Jornada completa: Tots els matins i dues tardes.
  • Categoria salarial de Llicenciat/da segons Conveni Acció Social.

Experiència valorable

  • Experiència prèvia en gestió projectes. Coneixements sobre la presentació de subvencions i l’acompanyament en justificacions de projectes relacionats amb la intervenció social. Experiència i capacitat de treball amb equips multidisciplinaris.
  • Coneixement dels paquests informàtics i adaptabilitat a diferents plataformes online.
  • Ús d’eines col·laboratives en xarxa per l’agilització de processos i la planificació de tasques amb equips deslocalitzats. Coneixements de comptabilitat i gestió administrativa de RRHH.
Skip to content