Suplències Estiu Integrador/a Social CRAE

Intress

Respondre el formulari

Fins el 25/06/2024


SALARI: Segons el conveni de l'acció social per personal qualificat: 1.607,51€ bruts mensuals x 14 pagues, 22.505,14€ bruts anuals.

Ubicació Santa Coloma de Gramenet (Espanya) / Vacants 4

Resum

Intress necessita incorporar INTEGRADORS/ES SOCIAL per cobrir vacances a l’estiu al servei del CRAE Petit Príncep de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona.

El CRAE és un servei d’acolliment residencial per a la guarda i educació dels seus usuaris i usuàries, on resideixen temporalment amb la mesura administrativa d’acolliment simple en institució.

 • Haurà de coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals d’altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb les quals actuen en l’àmbit dels serveis especialitzats.
 • Proporcionar als menors atesos tota la cobertura inherent a l’exercici de la guarda i educació.

Què farás?

 • Potenciar les fortaleses i recursos personals dels nens i nenes.
 • Dissenyar, implementar i avaluar les activitats educatives.
 • Facilitar pautes de convivència social.
 • Realitzar acompanyament en el mitjà i suport per a realitzar gestions.
 • Realitzar el seguiment dels infants acollits i les seves famílies.

Què oferim?

 • Data incorporació: temporada estiu, segons la suplència.
 • Jornada: 38h setmanals.

Horari:

SUPLENT 3

 • 22 de juliol al 4 agost nits de 21h a 9h.
 • 9-10 agost finde de 9:00h a 22:00h.
 • 11 agost matí de 8.00h a 15:30h.
 • 17-18 agost finde de 9:00h a 22:00h.
 • 19 agost 1 de setembre nits 21h a 9h.
 • 16 al 29 de setembre nits 21h a 9h.

SUPLENT 4

 • 4 agost al 6 setembre matins de 8:30h a 16:00h.
 • Del 7 setembre al 2 octubre tardes 14:30h a 22.00h.

SUPLENT 5

 • 1 al 21 agost tardes de 15:30h A 23:00h.

SUPLENT 6

 • 11 al 25 agost nits 21:00h a 9:00h.
 • 9 setembre al 6 octubre nits 21:00h a 9:00h.

Requisits

Què esperem de tu?

Formació acadèmica necessària:

 • CFGS Integració Social.

Experiència professional necessària:

 • Temps recomanable d’experiència prèvia: 1 any.
 • Experiència en treball amb grups.
 • Experiència en intervenció i atenció a col·lectius en situació de maltractament, dificultat social i dependència.

Coneixements necesaris:

 • Models d’intervenció amb infància i família.
 • Coneixement dels canvis i característiques de l’adolescència.
 • Dinàmiques i organització de grups.
 • Metodologia en intervenció socioeducativa i psicosocial.

Altres aspectes valorats:

 • Coneixements de funcions educatives en un CRAE.
 • Treball en equip, gestió del conflicte.
 • Flexibilitat d’horari.

Necessari disposar del certificat negatiu de delictes penals de naturalesa sexual.

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius

Skip to content