Supervisora pedagògica

L'Esguard SCCL

Fins el 31/08/2023


SALARI: 1.223,11 € bruts mensuals x 12 pagues.

 • Assessorar a les coordinacions dels projectes i escoles on estem sobre les decisions del projecte i del dia a dia del projecte.
 • Controlar que les coordinacions duguin a terme les tasques establertes per a cada període.
 • Analitzar les tasques de les coordinacions i optimitzar-les en la mesura que es pugui.
 • Analitzar com se senten les coordinacions per establir canvis i mecanismes d’acompanyament per garantir la salut mental i emocional d’aquestes.
 • Coordinar-se amb el cap de departament i fer valoracions del què sigui necessari.
 • Analitzar el servei per incorporar millores (fer les observacions de les escoles).
 • Realitzar el seguiment de la planificació d’accions, tasques, reunions, moments clau de tots els agents educatius (Direccions, AFA, empreses de cuina).
 • Conèixer el funcionament de la cooperativa i els processos tècnics per tal d’acompanyar i assessorar a les coordinacions.
 • Capacitat d’adaptació a noves situacions i de metodologies de treball.
 • Capacitat de liderar el projecte i ser proactiva.
 • Detectar necessitats i poder anticipar-se.
 • Alta capacitat comunicativa.
 • Alta capacitat d’expressió escrita.
 • Actitud proactiva i amb capacitat de conviure amb la incertesa i la resolució de conflictes
 • Capacitat de treballar en equip i de gestionar persones així com també de gestionar conflictes.

Desenvolupar-se eficaçment en l’ús d’equips informàtics, aplicacions de gestió d’equips, eines de seguiment d’un pla de treball, etc.

Skip to content