Substitució temporal del rol de secretaria tècnica

Xarxa d'Economia Solidària

Enviar CV a laboral@xes.cat

Fins el 02/03/2023


SALARI: 22.875 euros (brut anual) / 1.906 euros (brut mensual a 12 pagues).

La XES ofereix un lloc de feina per cobrir una baixa temporal de 4 mesos en el rol de secretaria tècnica. La persona que s’incorpori haurà d’executar tasques associades a la confecció d’ordres del dia, actes i convocatòries de reunions, al seguiment d’acords presos i processos dins de l’entitat i també algunes tasques administratives vinculades a la gestió de subvencions i de base de dades de sòcies. També tindrà funcions associades a l’atenció de les sòcies de l’entitat, així com d’acollida de noves sòcies.

A continuació detallem les característiques del lloc de treball:

SECRETARIA TÈCNICA: 30 HORES

Funcions:

 • Atenció a les persones i entitats sòcies, i acollida de noves associades.
 • Gestió i actualització de base de dades de sòcies.
 • Dinamització del grup de treball de sòcies.
 • Atenció i derivació de les peticions rebudes a l’entitat pels canals ordinaris (telèfon, correu electrònic).
 • Confecció d’ordres del dia, convocatòries de reunions i elaboració d’actes.
 • Gestió de llistes de correu.
 • Seguiment d’acords i processos dins de l’entitat i en diferents comissions i grups de treball.
 • Suport en la sol·licitud i justificació de subvencions.
 • Suport en l’organització de l’aniversari de la xarxa.
 • Acompanyament i suport a la comissió de xarxes locals.
 • Suport en la implementació de millores de la comunicació interna a l’entitat.
 • Coordinació amb la comissió tècnica i altres espais de decisió de l’entitat.

Perfil requerit

 • Experiència de dos anys demostrable en gestió administrativa en entitats no lucratives i/o moviments socials.
 • Compromís i coneixements en l’àmbit de l’economia solidària i el consum responsable i altres causes de justícia social i/o ambientals.
 • Capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació.
 • Capacitat de treball en equip i dinamització d’espais col·lectius.
 • Competències lingüístiques: nivell alt de català i castellà.
 • Coneixement en programari CRM, access o similars.

Es valorarà:

 • Participació activa a la XES i/o ser sòcia individual o membre d’una organització sòcia.
 • Experiència en gestió de dades.
 • Experiència en eines i sistemes de comunicació interna.
 • Formació en facilitació i treball de processos.
 • Coneixements en perspectiva de gènere i sostenibilitat ambiental.

Condicions laborals

 • Contracte de substitució per 4 mesos.
 • Jornada de 30 hores setmanals.
 • Lloc de treball: Barcelona.
 • Incorporació: març de 2023.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 • Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar a laboral@xes.cat
 • El CV.
 • Carta de motivació.
 • El termini de presentació de candidatures finalitza el dimecres 1 de març.
Skip to content