Substitució educador/a reforç escolar i centre obert Barcelona

Save The Children

Fins el 30/06/2023


SALARI: Remuneració a 22h setmanals: 1.070 € bruts mensuals (pagues extres prorratejades).

Save The Children necessita la incorporació d’un Educador d’atenció a la infància i l’adolescència a Barcelona, ​​per planificar, executar i avaluar aquelles activitats que es realitzen en el marc de l’educació formal i no formal per aconseguir maximitzar l’impacte positiu en els nens i nenes en situació d’especial vulnerabilitat social i/o econòmica, reforçar els coneixements que ja posseeixen i procurar-ne el major grau d’absorció.

CONDICIONS

 • Lloc de treball: Educador@ de Reforç i Centre Obert.
 • Relació laboral: Substitució de la persona treballadora.
 • Jornada: 22 hores setmanals, horari de tarda.
 • Sector: La Sagrera.

FORMACIÓ REQUERIDA

 • Formació reglada a: Educació Social, Infantil, Primària, Pedagogia o similars.
 • IMPRESCINDIBLE Títol de Monitor/a i/o Coordinador/a d’Oci i Temps Lliure; i/o TASOC Homologat.
 • Coneixements tecnològics: Ofimàtiques –Word, Excel, PowerPoint, Access…
 • IMPRESCINDIBLE domini dels següents idiomes: Castellà i Català.

EXPERIÈNCIA SOL.LICITADA

 • Imprescindible experiència d’almenys 2 anys en llocs semblants.
 • Coneixements i experiència en treball amb nens i nenes en situació de vulnerabilitat.
 • Valorable experiència a les zones i les localitats d’intervenció.
 • Es valorarà formació i/o experiència en acció comunitària i igualtat de gènere.

FUNCIONS

1.Identificar processos, òrgans i mecanismes de participació infantil existents als territoris on treballem per acompanyar i facilitar la participació dels nens, nenes i adolescents dels nostres programes.

2.Enfortir les capacitats (a nivell individual com a organitzacional) segons les necessitats i interessos dels nens, nenes i adolescents dels nostres programes per participar en assumptes que els afectin.

3.Facilitar, dinamitzar, donar suport i avaluar les activitats i processos de participació realitzades als nostres programes.

4.Facilitar el treball en xarxa amb altres agents (centres, serveis, entitats socials, govern local…) per assegurar i millorar la participació dels nens, nenes i adolescents.

5.Complir amb la gestió documental del servei: assistències, contractes, informes.

6.Col·laborar amb accions d’incidència, recollida d’evidències, comunicació i difusió.

7. Qualsevol altra tasca d’acord amb la seva categoria professional que li sigui encomanada pel responsable.

 

 

Ves al contingut