Substitució d’estiu recepcionista

Centre Català de Solidaritat, Fundació Privada

Fins el 30/06/2023


SALARI: Segons conveni i formació acreditada.

Descripció breu de la institució

 • Fundació privada sense ànims de lucre que es dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius considerant patologies derivades.

Àmbit territorial de l’oferta laboral

 • Barcelona

Formació

 • Cicle Formatiu amb gestió administrativa (o equivalent)

Experiència

 • Experiència en la gestió d’una recepció.

Tasques i funcions

 • Crear un ambient acollidor a recepció.
 • Realitzar reserves, concertar visites i gestionar els calendaris de cites.
 • Fer-se càrrec de totes les trucades, filtrar i transferir trucades o prendre missatges i remetre’ls al professional corresponent.
 • Rebre als visitants, registrar-los i guiar-los cap als professionals o destinacions corresponents.
 • Rebre, classificar i lliurar la correspondència a qui correspongui.
 • Coordinar serveis de missatgeria.
 • Arxivar i organitzar historials de pacients, documents tant físics com en format digital.
 • Realitzar comandes de materials d’oficina cada vegada que sigui necessari i mantenir un inventari dels mateixos.
 • Suport als Serveis de Banys Nous en el seguiment de gestions i tasques de les persones usuàries (llista d’assistència, control de claus, …)
 • Suport en el seguiment de tasques de Manteniment i seguiment dels Subministraments de Banys Nous.
 • Suport a farmàcia en tasques de gestió.

Competències tècniques  requerides  

 • Excel·lents habilitats de comunicació, vocació de servei, orientació a la persona usuària i proactivitat.
 • Capacitat d’organització i priorització de les tasques.
 • Ser capaç de resoldre conflictes de manera eficient i ràpida: mantenir la calma durant situacions adverses i manejar la situació positivament i de manera efectiva.
 • Capacitat de treballar independentment i com a part d’un equip multidisciplinari del CAS.
 • Discreció i confidencialitat.
 • Afecte, solidaritat, compromís, motivació, entusiasme, esperança, paciència i tolerància.

Què oferim?

 • Jornada: 38,5 hores.
 • Horari: De dilluns a divendres matí i les tardes de dilluns i dijous.
 • Conveni laboral: Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
 • Salari segons conveni.
 • Contracte de substitució d’un mes de durada. Des del dia 31/07 – 25/08.
Skip to content