Secretaria de direcció administrativa

El Safareig

Fins el 31/12/2023


SALARI: De 22.500 € a 24.500 € anuals.

Descripció del lloc de treball:

 • Es precisa secretaria de direcció – administrativa per treballar al Safareig, una entitat del sector social especialitzada en les violències masclistes i els malestars associats al gènere i la sexualitat.

Requisits:

Formació recomanable:

 • Cicle formatiu de grau superior en assistència a la direcció o administració i finances o Grau universitari en qualsevol família professional, preferentment en l’àmbit de l’administració i direcció d’empreses.
 • Formació en gènere o violències masclistes.
 • Nivell mitjà d’informàtica, paquet office, funcionament d’escàners, agendes electròniques, etc.
 • Coneixements facturació i comptabilitat.
 • Coneixements del sector social i la comunicació entre entitats.

Experiència:

 • Experiència prèvia com a secretària de direcció en l’àmbit social.
 • Experiència en suport a la redacció i presentació de projectes dins l’àmbit social.
 • Experiència en atenció telefònica i presencial.
 • Experiència en el maneig de base de dades, elaborant fitxers, ordenant i classificant.
 • Elaboració d’informes i documents complexos.
 • Experiència processant i gestionant documentació.
 • Gestió d’agenda i organització de reunions.
 • Gestió facturació i comptabilitat.
 • Realització i seguiment de tramitacions administratives.
 • Altres competències: Habilitats comunicatives de forma oral i escrita, capacitat d’organització i habilitats socials. Persona polivalent, metòdica, amb iniciativa i autonomía.
 • Idiomes: Català

Funcions:

 • Atenció telefònica i presencial, informar sobre els serveis de l’entitat.
 • Gestió de facturació i comptabilitat.
 • Suport a l’àrea de projectes.
 • Realització i seguiment de tramitacions administratives.
 • Gestió de l’agenda de treball i organització i gestió de reunions.
 • Assistència a reunions i redacció d’informes o actes sobre els temes tractats.
 • Realitzar tasques executives i facilitar informació per delegació directa de direcció.
 • Elaborar fitxers informàtics relacionals que permetin el seu enllaç, consulta i recerca.
 • Ordenar i classificar física i informàticament expedients i documentació.
 • Gestionar la informació en bases de dades informatitzades.
 • Processar documentació de gestió empresarial, confidencial o no, i arxivar-la de manera organitzada segons el propi criteri per facilitar el seu accés posterior.
 • Buscar informació en documents oficials, revistes, diaris, publicacions especialitzades, pàgines web, etc., i en realitzar un anàlisi i un resum segons les indicacions de la direcció.
 • Redactar correspondència i documents complexos seguint les indicacions de direcció, que poden ser detallades o no, i preparar-los per la firma de la direcció.
 • Elaboració d’informes o documents organitzats i estructurats de manera entenedora i adequada al llenguatge i coneixement de l’interlocutor
 • Proposar solucions innovadores, transferibles i adaptades a les necessitats de la direcció.
 • Rebre, transmetre i controlar les entrades i sortides d’informació per mitjans telemàtics.
 • Administrar i gestionar l’aprovisionament d’existències, fer el seguiment de les peticions de compres realitzades electrònicament, registrar les entrades d’existències mitjançant suport informàtic o documental.

Jornada: completa amb millores d’empresa

Lloc: Barcelona

Skip to content