Secretaria administrativa

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya

Fins el 27/02/2023


SALARI: 19.300 € bruts anuals (12 pagues).

Descripció general

Desenvolupament de les tasques administratives i de secretaria de l’organització, en dependència directa de la Direcció General.

Funcions

 • Atenció telefònica i gestió de la correspondència.
 • Control de l’agenda i concertació de reunions institucionals.
 • Manteniment i organització de l’arxiu.
 • Relació amb els associats.
 • Relació amb els proveïdors.
 • Relació amb la gestoria comptable, fiscal i laboral.
 • Gestió administrativa i facturació.
 • Elaboració i manteniment de base de dades.
 • Suport en l’organització de reunions, activitats, actes i jornades.
 • Suport general a l’organització.

Requisits mínims

 • Formació professional de Grau Superior – Administració.
 • Experiència de 2 anys en llocs similars.
 • Domini oral i escrit de català i castellà.
 • Domini de les eines informàtiques (word, excel, power point, internet…) i de treball virtual (Zoom, Teams, …)

Es valorarà també coneixement del Tercer Sector Social.

Competències bàsiques

 • Capacitat d’organització i autonomia.
 • Capacitat resolutiva.
 • Proactivitat i polivalència.
 • Discreció i rigorositat en el tractament de la informació.
 • Rigor i mètode en la manera de treballar.
 • Habilitats relacionals i empatia.
 • Capacitat de treball en equip.

Condicions laborals

 • Incorporació immediata.
 • Contracte indefinit.
 • Jornada complerta (37,5 hores). De dilluns a dijous matí i tarda; divendres matí.

Presentació de candidatures

Enviar CV per correu electrònic a direccio@laconfederacio.org amb la referència en l’assumpte del correu “SECRETARIA ADMINISTRATIVA” fins el 27 de febrer de 2023.

Es mantindrà la confidencialitat en tot el procés. En cas de no rebre resposta a la teva candidatura en un termini de 10 dies des de la data límit de recepció de currículums, la mateixa s’entendrà descartada.

Skip to content