Secretaria acadèmica

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel

Fins el 05/03/2023


SALARI: 1.200€/mes bruts x 12 pagues.

Secretaria acadèmica

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel neix amb un curs pilot l’any 1999 i ja l’any 2000 s’instal·la•la a la primera vela – escola, en uns terrenys cedits pel districte de Nou Barris a l’Associació de Circ Rogelio Rivel. D’aquesta manera, s’engega un programa de dos cursos per a la formació preparatòria en arts del circ per a alumnes entre 16 i 25 anys. Amb aquesta vela es crea un espai històric a
Barcelona, dedicat especialment al circ i principalment a la formació i la creació, un espai que és un lloc de trobada, d’entrenament i d’intercanvi. Nascut i desenvolupat en base a l’esforç i voluntarisme d’un equip de professors i gestors, el Centre és, actualment, un projecte consolidat i reconegut a nivell europeu com a membre de la FEDEC (Federació Europea d’Escoles de Circ) com a escola preparatòria i professional de formació en les Arts del Circ. Any rere any, l’equip ha sabut trobar un equilibri entre l’ensenyament tradicional, la formació autodidacta i les aportacions provinents d’altres països i altres àmbits pedagògics i artístics per tal d’oferir una formació de nivell.

Denominació del lloc de treball

Secretaria acadèmica dels Cicles Formatius en Arts del Circ

Condicions

• Jornada: 25h/setmana.
• Horari: De dilluns a divendres de 8:30h a 13:30h.
• Contracte temporal de 6 mesos amb possibilitats de convertir-se en indefinit. Incorporació immediata.

Requisits

• Iniciativa pròpia i bona capacitat d’organització.
• Experiència prèvia en l’àmbit de l’administració i l’atenció al públic.
• Es valorarà experiència en departament administratiu de centres de formació. Perfil polivalent.
• Excel·lent capacitat de comunicació oral i escrita en català i castellà.
• Bona capacitat de comunicació oral i escrita en anglès i francès.
• Nivell mitjà de coneixements informàtics (paquet d’office, eines de google…).

Funcions del lloc de treball

• Serveis generals: Atenció telefònica, porta, calefacció, comandes de material, tasques puntuals que demani l’equip, impressió i enviament d’horaris, comunicacions amb la mútua d’assegurances.
• Gestió de correus electrònics.
• Seguiment administratiu de les Proves d’accés.
• Enllaç amb el Departament d’Educació I Consorci de Barcelona.
• Seguiment administratiu de l’alumnat (llistats, avaluació, RALC).
• Seguiment administratiu de la FCT (sota coordinació de la tutora de pràctiques). Elaboració dels fulls d’avaluació i títols (informals i formals amb l’RTA)
• Redacció de la Memòria i el PGA (sota coordinació de la Direcció).
• Elaboració de les Dades Anuals i altres informacions demandades pel Departament d’Educació. Suport a l’alumnat per l’homologació de títols estrangers.
• Seguiment pagament matrícules.
• Enviament d’horaris (sota coordinació Claustre).
• Enllaç amb gestoria per processos de contractació de professorat.

Interessats enviar el currículum a secretaria@escolacircrr.com tot indicant a l’assumpte “CV Secretaria Acadèmica” i el nom del candidat/a, amb data límit diumenge 5 de març.

Skip to content