Responsable d’Unitat de Subvencions

Formació i Treball, Fundació Privada

Fins el 24/05/2024


SALARI: 30.000€ bruts anuals.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència de la Directora de Serveis Corporatius, Estratègia i Innovació, el/la candidat/a s’incorporarà a l’equip i desenvoluparà les següents Funcions:

 • Supervisió i acompanyament de l’equip. Revisió de justificacions abans de la seva presentació.
 • Elaboració i seguiment d’eines de treball, com ara la base de dades de subvencions, el quadre d’imputacions, el quadre de distribució de tasques, i altres.
 • En determinats casos, redacció de memòries de projectes. Preparació del pressupost per a la sol·licitud.
 • En determinats casos, seguiment de la resolució dels projectes; justificació dels projectes, redacció de memòries tècniques i justificació econòmica de les subvencions.
 • Preparació d’al·legacions, si s’escau.
 • Anticipació de possibles problemes en les sol·licituds presentades.
 • Proactivitat en la proposta de projectes que es podrien desenvolupar i en la cerca de vies de finançament.
 • Proactivitat en la millora del procediment intern de l’àrea.

REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació: Estudis de Grau en ciències socials (Dret, Ciències Polítiques, Humanitats, Sociologia, Economia o similar)

Experiència prèvia: 3 anys d’experiència en entitats del tercer sector social. 

Competències:

 • Alt nivell de redacció de textos.
 • Bona gestió del temps i per l’acompliment de terminis.
 • Capacitat d’adaptació per entendre les diferents àrees de Formació i Treball.
 • Vocació de servei cap a les altres àrees.
 • Alt nivell de català i castellà escrit.

CONDICIONS DEL LLOC 

 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: 40 hores/setmana.
 • Incorporació: Immediata.
 • Lloc: La persona haurà d’estar presencialment a la oficina de Sant Adrià de Besòs dos dies a la setmana, però pot treballar des de qualsevol altra delegació la resta de dies.
Skip to content