Responsable de subvencions públiques i privades

Fundació ICTUS

Fins el 02/05/2024


SALARI: Entre 30.000€ i 35.000€ bruts anuals (en funció d´experiència), i part variable.

Funcions:

1. DEFINICIÓ I FORMULACIÓ DE PROJECTES

 • Prospecció de noves convocatòries, anàlisi de requisits, valoració d´encaix.
 • Anàlisi de convocatòries de continuïtat i proposta de millora qualitativa de les sol·licituds realitzades amb anterioritat.
 • Lectura, revisió i anàlisi de convocatòries de subvencions.
 • Elaboració de propostes de projectes i programes per a finançadors públics i privats d’acord amb la direcció i la coordinació dels diferents projectes.
 • Suport a l’establiment d’indicadors i avaluació de resultats.

2. FUNCIÓ DE GESTIÓ, CONTROL I SEGUIMENT DE SUBVENCIONS

 • Presentació sol·licituds de subvenció als diferents organismes públics i privats.
 • Elaboració de documentació, memòries i informes dexecució, justificació d’activitats i econòmica i avaluació dels programes d’acord amb les normes de convocatòria.
 • Coordinació amb els coordinadors de Programes per a l’obtenció de dades, indicadors o tot allò necessari per justificar els projectes.
 • Col·laboració estreta amb l’àrea d’administració i comptabilitat per a la preparació de documentació justificativa: factures, nòmines, justificants de despeses, models tributaris…
 • Resolució i resposta a requeriments dels finançadors.
 • Arxiu del suport documental.

3. FUNCIONS DE GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LES ASSOCIACIONS DE PACIENTS D’ICTUS i/o DE LA FEDERACIÓ

 • Suport i seguiment a les associacions per a la presentació i posterior justificació tècnica i econòmica de les subvencions obtingudes.
 • Seguiment tecnicoeconòmics de projectes finançats.
 • Coordinació amb la Unitat de Comptabilitat de SC i amb l’àrea de Programes i Serveis.

Requisits mínims:

 • Grau a l’àrea d’Administració i Gestió Pública, ADE, Ciències Socials i Jurídiques, relacions laborals, finances i/o comptabilitat.
 • Imprescindibles habilitats per a la redacció i comunicació per escrit.
 • Experiència contrastada d’almenys 3 anys en gestió de projectes i subvencions dins làmbit del tercer sector.
 • Coneixement de la normativa pública vigent associada a subvencions.
 • Formulació, definició i seguiment de projectes socials.
 • Elaboració de pressupostos de projectes del tercer sector.
 • Usuari avançat en paquet office (Excel, Word, PowerPoint i Outlook) i aplicacions de presentació. Coneixements d’ofimàtica: maneig paquet informàtic Microsoft office.

Habilitats i actituds:

 • Implicació en projectes i capacitat de gestió.
 • Orientació a resultats (“ambició”)
 • Iniciativa, capacitat de treball i aprenentatge.
 • Habilitat per gestionar el temps amb responsabilitat.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’autodisciplina, ordre i puntualitat.

Valorable:

 • Formació específica en captació de fons i subvencions.
 • Tenir certificat de discapacitat almenys del 33%.
 • Anglès.
 • Carnet de conduir.
 • Es valorarà coneixements financers i comptables.

Condicions:

 • Jornada completa.
 • Contracte Indefinit temps complet.
 • Format semipresencial.

Beneficis socials:

 • Flexibilitat horària.
 • Dies retribuïts addicionals al conveni.

Interessada/us escriure CV i carta de motivació amb la Referència: “Responsable de Subvencions Públiques i Privades” a: bugarte@analisisydesarrollo.com. Només es contestarà la/les candidata/us preseleccionada/ts.

Skip to content