RESPONSABLE DE SISTEMES

Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu

Enviar CV a fad.info@sjd.es

Fins el 16/11/2022


SALARI: No especificat.

Àrea: SISTEMES/RRHH

Categoria: Titulat superior

Nivell: Responsable

OBJECTIU GENERAL

És el professional que coneixent la missió, la visió i els valors de l’entitat, té com a objectiu general la gestió dels procediments de Sistemes de la Fundació. Lidera, planifica, organitza i controla la implementació dels sistemes informàtics i n’avalua el desenvolupament, assegurant el bon funcionament de les aplicacions; Recolzar, assessorar i formar el conjunt de cadascun dels departaments que conformen l’organització. Ha de participar activament en el conjunt de la presa de decisions amb l’equip de Responsables de la FAD-SJD.

INTERRELACIÓ INTERNA / EXTERNA

 • Direcció Fad.
 • Responsable Àrea de RRHH.
 • Responsable Àrea Assistencial.
 • Responsable Administració/ Comptabilitat i Finances.
 • Referents Informàtics de l’Hospital Infantil.
 • Comunicació amb els Organismes Oficials.

RESPONSABILITATS I FUNCIONS PRINCIPALS

 • Manteniment, administració, noves funcionalitats i suport als usuaris del CRM VISUAL-PLANNING.
 • MICROINFORMÀTICA. Resolució de peticions i incidències de HW y SW. Coordinació amb empresa que ens recolza.
 • Resolució dubtes a l’equip oficina en entorn OFFICE 365 (Outlook, OneDrive, SharePoint,…) i eines ofimàtiques.
 • Coordinació i seguiments de peticions i incidències amb els servidors externs.
 • Propostes i suport a la gestió digital dels projectes propis de la Fundació.
 • Gestió de Macros existents en EXCEL per automatització de càlculs per NÒMINES, FACTURACIÓ I ÀREA ASSISTENCIAL.

COMPETÈNCIES

 • Treball en equip/col·laboració.
 • Habilitats Comunicatives.
 • Gestió del Canvi.
 • Orientació a Resultats.
 • Planificació i Organització.
 • Presa de Decisions.
 • Visió estratègica.
 • Compromís.

TITULACIÓ/CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA

 • Titulació i coneixements a l’àmbit: Formació Universitària, Enginyeria Informàtica.
 • Experiència laboral a l’àmbit de sistemes.
 • Coneixements avançats en aplicacions ofimàtiques i Tecnològiques.

Presentació de candidatures

Skip to content