Responsable de programes

Calala Fondo de Mujeres

Fins el 10/09/2023


SALARI: 29.000 € bruts anuals x 13 pagues.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC (FUNCIONS)

 • Formulació de projectes per a donants institucionals públics i privats, incloent-hi la part tècnica i econòmica.
 • Execució de projectes d´enfortiment d‟organitzacions de dones.
 • Seguiment tècnic i econòmic de lexecució dels projectes finançats per donants institucionals públics i privats.
 • Elaboració d’informes de seguiment i informes finals tècnics i econòmics dels projectes i programes executats per Calala, segons els requisits dels finançadors.
 • Seguiment a grups de dones finançats per Calala.
 • Suport al sistema de seguiment, monitorització, avaluació i aprenentatge de Calalà.
 • Participació a xarxes, trobades, fòrums, associacions i altres espais d’articulació i incidència.
 • Suport a l’elaboració de continguts per a la pàgina web, xarxes socials i mitjans de comunicació sobre els projectes executats per Calalà Fondo de Mujeres i les organitzacions aliades.

Formació requerida i desitjada

 • Llicenciatura/Grau en ciències socials.
 • Estudis de postgrau en temes relacionats amb Avaluació, Gènere, Drets de les Dones, Drets Humans, Relacions Internacionals, Desenvolupament i Cooperació.
 • Formació específica en formulació, gestió i justificació econòmica i tècnica de projectes.
 • Domini de l´anglès. Es valorarà domini del català o del basc, però no és un requisit.
 • Maneig de Microsoft Office (especialment d’Excel)
 • Maneig de bases de dades, com CRM.

Competències requerides i desitjades

 • Compromís amb la missió, els principis i els valors de la Fundació.
 • Demostrables habilitats en formulació i gestió econòmica i tècnica de projectes de cooperació al desenvolupament. Es valorarà especialment experiència amb l´ACCD.
 • Mirada decolonial i/o interseccional. Compromís antiracista.
 • Bona productivitat sota pressió i amb dates límits.
 • Autonomia i capacitat de treball en equip.
 • Habilitat per organitzar la feina i parar atenció al detall.
 • Capacitat d´anàlisi i de síntesi.
 • Bona redacció i capacitat d’edició i revisió de textos.
 • Iniciativa i creativitat.
 • Coneixement del moviment de dones i feminista a Centreamèrica ia l’Estat espanyol.
 • Coneixement sobre drets sexuals i drets reproductius, drets de les dones migrants i/o el dret a defensar drets.
 • Experiència en organització desdeveniments.
 • Disponibilitat per viatjar amb freqüència (ja hi ha un viatge planificat per a l’octubre).

Experiència requerida

 • Almenys dos anys d’experiència en un lloc similar.
 • Experiència de treball en organitzacions del tercer sector, fundacions i fons de dones.

Condicions del lloc de treball

 • La persona contractada treballarà sota la supervisió de la directora de Programes de Calalà.
 • La persona treballarà a l´oficina de Barcelona.
 • 37,5 hores setmanals de dedicació.

Enviar carta de motivació i CV, incloent-hi almenys dues referències, a recursoshumanos@calala.org, abans del 10 de setembre.

Animem dones amb experiència viscuda com a dones migrants, treballadores de la llar i les cures, dones lesbianes, bisexuals i trans, dones racialitzades, indígenes i afrodescendents, dones joves o dones amb diversitat funcional a aplicar a aquest lloc.

Skip to content