Responsable/Coordinador/a de servei de dinamització infantil i juvenil Imagina’t

Mans a les mans Fundació

Fins el 30/01/2023


SALARI: 24.917 E bruts anuals (14 pagues).

FUNDACIÓ MANS A LES MANS és una entitat social que treballa principalment als barris de la Marina de Sants (La Marina de Port i la Marina de Prat Vermell).

El servei de Dinamització Imagina’t està gestionat des de Fundació Mans a les mans.
Es tracta d’un servei per infants i adolescents situat al barri de la Marina del Prat Vermell, que funciona de dilluns a dissabte.
Al Servei treballen de forma continuada 3 persones ( 2 dinamitzadors/es i la coordinadora).
La coordinadora del Servei realitza reunions periòdiques amb la directora de programes de Fundació Mans a les mans.

OFERTA DE FEINA

Lloc de treball: RESPONSABLE/COORDINADOR/A DE SERVEI DE DINAMITZACIÓ INFANTIL I JUVENIL IMAGINA’T

Jornada COMPLETA: 38.5 hores a la setmana ( Conveni d’Acció Social).
Tardes de dilluns a divendres de 15h a 20h.
Dissabte al matí de 10h a 14h.
Matins: COMPLEMENTAR HORARI en funció de coordinacions i tasques diverses.
En períodes no lectius adaptació de l’horari per poder atendre els casals en horari de matins.

Les funcions seran:

  • Organització general del Servei: gestió de personal ( dinamitzadors, personal de pràctiques i voluntariat), gestió i seguiment del pressupost assignat, relacions institucionals i comunitàries, planificació i avaluació continuada de les diferents accions socioeducatives que es desenvolupen, contractació de talleristes, gestió administrativa directa.
  • Intervenció directa amb infants, adolescents i famílies (en relació a les activitats i accions programades, actuant com a dinamitzador/a d’activitats)…
  • Altres funcions i tasques derivades del Servei que estiguin relacionades amb la funció de responsable.

Inici: 1 de març 2023.
Finalització: Contracte indefinit ,amb 3 mesos de prova, vinculat al SERVEI i CONCURS PÚBLIC.

IMPRESCINDIBLE:

Per poder optar al lloc de treball la persona haurà de demostrar:

• Estar en possessió de la titulació: Educador/a social, treballador/a social, psicòleg/a, o altra persona qualificada, la categoria professional de la qual serà prèviament validada.
• Es demana que aquesta persona acrediti haver treballat al menys 3 anys en els darrers 5 anys en projectes de semblants característiques.
• Amb formació i/o experiència d’intervenció amb infants i adolescents, acció comunitària, resolució de conflictes, interculturalitat (especialment coneixement i experiència de treball amb el poble gitano) i coordinació equips.
• Certificat d’estar lliure d’antecedents de delictes sexuals amb menors.
• Presentar referències relacionades amb tasques de coordinació/ responsabilitat en projectes socioeductius.

SI voleu formar part del procés de sel.lecció heu de fer arribar el vostre currículum juntament amb una carta de motivació a direccio@mansalesmans.org a l’atenció de NEUS

Skip to content