Relleu a la direcció

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA (Coopsconsum)

Fins el 05/05/2023


SALARI: 37.804,52 € bruts anuals, revisable els propers exercicis.

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (Coopsconsum) és l’eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores. Des del mes de novembre passat, un nou Consell Rector, més ampli i amb representació de noves cooperatives, ha iniciat un nou mandat i afronta un futur ple de reptes. Entre aquests reptes, un de molt important i que ens ocupa en aquesta convocatòria: l’actual directora inicia un procés de jubilació parcial i hem d’abordar la seva substitució en la direcció de l’entitat a través d’un contracte de relleu. Això vol dir que hi haurà un període de coincidència en el que s’abordarà la definició de la nova estructura tècnica, la nova estratègia de la federació i la reorganització del Consell Rector. Tot això sense desatendre les responsabilitats del dia a dia i amb projectes de rellevància als que haurem de donar resposta. Alguns exemples: Des de l’àmbit del consum, l’eclosió de les Comunitats Energètiques Locals (CEL) a les que ens hem de proposar acompanyar i incorporar a la Federació. Des del conjunt del cooperativisme, dos projectes importants com són la primera Universitat d’Estiu del Cooperativisme i la preparació del 125è aniversari de la fundació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. En aquest escenari tan engrescador i, alhora, tan complex, ens cal incorporar una persona polivalent, amb capacitat per gestionar espais d’incertesa, projectes innovadors de nova creació i amb flexibilitat per adaptar-se a entorns canviants.

1.DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Ens cal incorporar una persona amb experiència en responsabilitats directives i relacionals que assumeixi la direcció de l’entitat en tota la seva dimensió, organitzativa, econòmica, representativa i corporativa. Haurà de tenir un perfil polivalent, adaptable a entorns canviants i amb capacitat per gestionar la diversitat. Haurà de compatibilitzar la gestió interna de l’entitat, la relació amb la base social, la representació en espais de participació corporativa i la gestió dels espais físics de la seu corporativa. Tot això, sense tenir encara cap estructura de suport. Una estructura que caldrà anar definint el llarg dels propers mesos. Tindrà dependència directa del Consell Rector amb qui es coordinarà de forma permanent en l’acompliment de les seves funcions.

2.PERFIL

 • Llicenciatura/estudis de grau superior preferentment en l’àmbit de les ciències econòmiques, socials, polítiques, sociologia, etc.
 • Coneixement profund del cooperativisme i, en particular, del cooperativisme de consum.
 • Experiència laboral acreditada en funcions directives, preferentment en àmbits del cooperativisme, l’economia social i solidària o el tercer sector social.
 • Nivell alt en l’ús d’eines ofimàtiques i eines per al treball en digital.
 • Alt nivell de català i de castellà, tant oral com escrit.
 • Flexibilitat horària i de desplaçaments.

3.COMPETÈNCIES

 • Capacitats relacionals i competències transversals: lideratge, motivació d’equips i persones, orientació a objectius.
 • Capacitat organitzativa i de planificació.
 • Treball en equip.
 • Adaptabilitat a l’entorn i a les necessitats dels projectes.
 • Alta capacitat comunicadora i de desenvolupament davant del públic.
 • Iniciativa i autonomia en el treball.
 • Capacitat de redacció i de síntesi.

4.FUNCIONS

 • Dirigir l’entitat seguint les directrius polítiques del Consell Rector.
 • Coordinar l’activitat del Consell Rector i garantir-ne el bon funcionament.
 • Desplegar i fer possibles les línies estratègiques de la federació.
 • Assessorar les entitats sòcies en tot allò que té a veure amb el cooperativisme de consum.
 • Gestionar i coordinar les proveïdores de serveis i les tasques associades.
 • Representar la federació en els espais d’interlocució que ho requereixin.
 • Fer de portaveu de la federació davant de mitjans de comunicació i agents socials quan s’escaigui.
 • Elaborar el pressupost, fer-ne el seguiment i vetllar per la sostenibilitat econòmica de la federació cercant la diversificació i l’estabilitat de les fonts de finançament.
 • Gestionar el patrimoni de la federació i els espais de l’edifici corporatiu.
 • Gestionar la política de recursos humans de la federació.
 • Coordinar la participació de la federació en aquelles estructures en les que aquesta participa.
 • Participar en els grups de treball, comissions o altres espais propis de les seves funcions, ja siguin de la federació o de les organitzacions en les que aquesta participa.

5.ES VALORARÀ

 • Formació complementària en cooperativisme, economia social i solidària o consum responsable.
 • Competències en llengua anglesa.
 • Coneixements o experiència en matèria de reflexió estratègica.
 • Experiència laboral en gestió directa d’entitats o altre tipus d’organitzacions.
 • Perspectiva de gènere.
 • Formació en l’àmbit de les cures.
 • Formar part d’una cooperativa de consum.

6.CONDICIONS

 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa 40 h. (Conveni d’oficines i despatxos).
 • Contracte indefinit amb període de prova de 4 mesos.
 • Horari de dilluns a divendres amb possibilitat de caps de setmana de forma puntual.
 • Flexibilitat horària amb possibilitat de teletreball de forma parcial.
 • Lloc de feina: Barcelona, amb disponibilitat per desplaçar-se arreu de Catalunya i, puntualment, fora de Catalunya.

7.PROCÉS DE SELECCIÓ

 • Les persones interessades haureu d’enviar una carta de motivació i el vostre CV a l’adreça: cooperativesdeconsum@fccuc.coop especificant “Procés de selecció” a l’assumpte del correu.
 • El termini de presentació de candidatures finalitzarà el divendres, 5 de maig a les 12:00h.
 • El procés de selecció es farà amb l’acompanyament de Calidoscoop, SCCL.
Skip to content