Referent social – Centre Especial de Treball

Pere Claver Grup

Fins el 17/03/2024


SALARI: 1.294,45€ bruts mensuals x 14 pagaments.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre, amb compromís social i vocació de servei públic.
Acompanyem les persones que viuen una situació de vulnerabilitat, des del vincle emocional i amb vocació comunitària, en els àmbits de la salut mental, serveis socials, drets i suports, inclusió laboral i especialitats de salut.

Cerquem pel nostre equip un/a Referent social per la línia tèxtil de Serveis Industrials a l’àmbit d’Inclusió Laboral.

L’àrea de Serveis Industrials treballa amb l’objectiu de ser una branca més de l’empresa client, adaptant-nos als seus processos productius i logístics, i a la seva metodologia de treball. Apliquem la filosofia de la Lean Manufacturing i les 5s en tots els nostres processos, reforçant les actuacions que ofereixen un valor afegit i optimitzant recursos.

Les principals funcions a realitzar són:

En l’àmbit productiu:

 • Planificar, organitzar i gestionar l’activitat productiva al servei, tenint en compte la capacitat productiva, els temps de producció, dates d’entrega i prioritats.
 • Dur a terme el control d’entrada i sortida del material.
 • Gestionar les entregues parcials i totals (albarans).
 • Realitzar l’inventari.
 • Dur a terme la interlocució amb client (via @ o telefònica).
 • Elaborar i/o actualitzar fitxes tècniques.
 • Documentar les reclamacions internes i externes. Portar a terme les mesures correctives que s’acordin.
 • Realitzar els controls de qualitat, tenint en compte els protocols definits, i documentar-los.
 • Activar qualsevol alerta de qualitat: avisar al/la referent (client o responsable) i documentar-ho.

En l’àmbit d’atenció de les persones usuàries:

 • Assignar tasques, donar suport, formació i/o oportunitats per desenvolupar les habilitats de les persones.
 • Actuar com a mediador/a en la resolució de conflictes o facilitar si és possible que les persones els resolguin.
 • Participar en els Programes Individuals de les persones per a detectar necessitats i demandes en l’àmbit laboral, personal i social, respectant el dret a la intimitat de la persona.
 • Acordar amb la persona i la resta de l’Equip de Suport Multidisciplinar els objectius de la persona, realitzant-ne el seguiment.
 • Coordinar i comunicar a l’Equip de Suport Multidisciplinar i a la persona responsable de servei de les incidències rellevants (de salut, canvis, hàbits, aprenentatges, conducta, registre d’absències, etc.) de les persones.
 • Dur a terme totes aquelles tasques que se li assignin, d’acord amb les funcions i competències pròpies d’aquest lloc.

Requisits: 

Imprescindible disposar del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, o bé, d’un grau universitari en l’àmbit social (Psicologia, Educació Social, Treball Social o Teràpia Ocupacional).
O bé, disposar del Cicle Formatiu de Grau Superior en Programació de la Producció o Sistemes Electrotècnics i Automatitzats o bé, del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials o Màster Universitari en Enginyeria Industrial.

Experiència mínima de sis mesos.

Competències:

 • Orientació a persones usuàries.
 • Creativitat i innovació.
 • Treball en equip.
 • Orientació a resultats.
 • Adaptació al canvi/flexibilitat.
 • Aprenentatge continu.
 • Compromís amb l’organització.
 • Autonomia.
 • Planificació i organització.

Altres requisits:

 • Imprescindible català i castellà nivell alt.
 • Imprescindible nivell mig-avançat de paquet Office (Excel, Accés, etc.).
 • Imprescindible carnet de conduir i vehicle propi.
 • Valorable disposar del certificat de discapacitat.
 • Valorable coneixement de processos productius i logística de magatzems (Filosofia Lean).
 • Valorable formació en carretons elevadors.

Condicions laborals:

 • Incorporació: Immediata.
 • Tipus de contracte: Temporal per substitució.
 • Jornada: Completa (100%).
 • Horari: De dilluns a divendres de 06:30 a 14:30h.
 • Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.
 • Categoria laboral: Oficial de 2a.

Beneficis socials:

 • 30 dies vacances naturals, més 12-15 dies de permís especial per conveni.
 • Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.)
 • Formació contínua.
 • Pla de retribució flexible (assegurança de salut, targeta menjador, escola bressol, targeta transport).
 • Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.)
 • Descomptes en altres serveis.

A Pere Claver Grup ens comprometem amb la igualtat d’oportunitats, creiem en la diversitat i promovem un ambient inclusiu. Per aquest motiu, valorarem les candidatures rebudes en els nostres processos de selecció per la seva vàlua, independent de l’edat, ètnia o país d’origen, malaltia o discapacitat, religió, orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere.

Ves al contingut