Referent equip educatiu dinamització patis – Fundació Escolta Josep Carol

FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL

Fins el 24/03/2023


SALARI: Conveni d'acció social (Categoria C. Llicenciat) + plus de coordinació.

La Fundació Escolta Josep Carol obra convocatòria per tal de cobrir una plaça de referent de l’equip educatiu de dinamització de patis l’Institut Barcelona-Congrés de Barcelona.

Condicions laborals:

 • Contracte fix discontinu.
 • Horari de 16h a 19h de dilluns a divendres (15h setmanals).
 • El conveni és d’acció social (Categoria C. Llicenciat) + plus de coordinació.

Tasques:

 • Esdevenir la figura responsable del projecte sobre el terreny amb presència física a l’espai i/o equipament durant el desenvolupament de les activitats i contribució activa al desenvolupament de les mateixes.
 • Vetllar pel bon funcionament de projecte i l’assoliment dels objectius proposats en cadascuna de les activitats.
 • Informar, promoure l’activitat i resoldre dubtes entre els agents comunitaris susceptibles de derivar adolescents i joves així com entre els i les pròpies joves que mostrin interès en participar-hi.
 • Dur a terme la interlocució amb l’equip de Pla de Barris-Foment de Ciutat i del Districte de Nou Barris.
 • Fer d’enllaç amb els equipaments de referència i amb els serveis i projectes que treballen amb joves al barri.
 • Elaborar els informes periòdics de seguiment, les actes de les reunions de seguiment i la memòria final del projecte per al seu lliurament al Pla de Barris-Foment de Ciutat.

Equip humà:

 • Formarà part d’un equip de dues dinamitzadores.
 • Es coordinarà amb les referents de Pla de Barris i Fundació Escolta Josep Carol.
 • Es coordinarà amb tots els referents que envolten el projecte.

Requisits:

 • Titulació de grau superior (Cicle Formatiu de Grau Superior o Grau-Llicenciatura) en algun àmbit vinculat a l’educació social, la pedagogia, el treball social, les activitats físiques-esportives o assimilables.
 • Experiència acreditada en l’execució de projectes pedagògics amb adolescents i joves.
 • Persona proactiva i amb autonomia.
 • Capacitat d’innovació.

Es valorarà

 • Coneixements de la realitat juvenil i/o associativa de Nou Barris.
 • Experiència en el lleure socioeducatiu.
 • Experiència en el món associatiu, el treball en xarxa i la participació d’espais comunitaris.
 • Coneixements i aplicació de la perspectiva feminista, antiracista i comunitària.
 • Coneixements de xarxes socials.

Els/Les interessats/des hauran de fer arribar el seu currículum fent referència a la plaça al correu electrònic coordinacioserveis@josepcarol.cat

Skip to content