Psicòloga LGTBI + Coordinadora

ETIC HABITAT cooperativa

Fins el 23/07/2023


SALARI: Jornada de 38h/setmanals. Conveni d'Acció Social - Categoria Llicenciada.

Busquem incorporar a l’equip una persona per fer la doble funció:

 • Donar suport a la coordinació de projectes d’àmbit social. (18h/setmana)
 • Gestionar 2 serveis SAI LGTBI fora de Barcelona (20h/setmana)

FUNCIONS:

 • Creació i redacció de projectes d’àmbit de dones, LGTBI, psicologia, etc.
 • Donar suport i acompanyament als professionals dels serveis d’aquests àmbits.
 • Supervisió i control econòmic, qualitatiu i quantitatiu.
 • Selecció de nou personal, formació i acompanyament a la incorporació a nous serveis.
 • Atenció psico-emocional a usuaris del SAI LGTBI (famílies, joves, escoles, etc)
 • Xerrades, tallers i formacions àmbit LGTBI per fer sensibilització i prevenció de la lgtbifòbia.
 • Organitzar jornades i dinamitzar grups de suport LGTBI.

PERFIL:

 • Professional d’àmbit social (Psicòloga, TS…)
 • Formació específica en gènere i LGTBi.
 • Experiència gestionant serveis i donant atenció a usuaris/es.
 • Experiència coordinant equips professionals i projectes.

OFERTA:

 • Jornada de 38h/setmanals.
 • Conveni d’Acció Social – Categoria Llicenciada.
Skip to content