Psicòloga especialitzada en violències masclistes

Servei d'Intervenció Especialitzada (Fundació IPSS)

Fins el 31/01/2024


SALARI: 2.055,25 € mensuals x 12 pagues.

Funcions:

  • Atendre presencialment les dones, i les filles i fills que ho requereixin individualment o en grup.
  • Realitzar l’acompanyament terapèutic a les dones en la identificació de les relacions abusives i les possibles situacions de risc, tant per a elles com per a les filles i fills. Així mateix en la reparació del dany causat per la violència patida.
  • Acordar amb la dona els aspectes que caldrà treballar en el procés de recuperació: seguretat, autoconfiança, culpabilitat, relació amb les filles i fills, relacions interpersonals.
  • Compartir i coordinar-se amb l’equip amb relació als casos atesos.
  • Coordinar-se amb la xarxa social externa, pública i/o privada.
  • Organitzar i dinamitzar les sessions en grup.
  • Atendre situacions d’urgència que requereixen contenció, dins l’horari habitual.

A nivell organitzatiu, caldrà ésser resolutiva, dinàmica, amb capacitat de reacció, empàtica, proactiva i prepositiva en la construcció del pla de treball de la dona i els seus fills i filles.

Tipologia de contracte: indefinit.

Població: Badalona.

Sexe: dona.

Formació requerida: Llicenciatura en Psicologia especialitzada en violències masclistes.

Formació valorable: Formació en trauma, coneixement de la xarxa d’atenció a les violències masclistes.

Experiència: 2 anys d’experiència en atenció a les violències masclistes.

Nombre de places: 1

Coneixement informàtic: Eines informàtiques imprescindibles (office, entorn web, etc.)

 

Skip to content