Psicòloga emergències violència masclista

ETIC HÀBITAT

Fins el 27/10/2023


SALARI: Segons conveni Acció Social amb Plus disponibilitat.

Busquem psicòlogues per crear un equip d’atenció psicològica immediata i especialitzada en situacions d’emergència per feminicidis i violències masclistes greus.

Es donarà atenciód’emergència en casos de:

 • Víctimes de violència sexual.
 • Familiars víctimes de feminicidis o temptatives de feminicidis.
 • Víctimes d’agresions masclistes.
 • Intents de suïcidi.

Tasques:

 • Atenció directa i presencial. El servei d’assistència psicològica especialitzada en violències masclistes i trauma s’ofereix a tota Catalunya durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Les professionals hauran d’estar disponibles en menys de 2 hores.
 • Coordinació i treball en xarxa amb els equips de professionals del sector públic que intervenen en casos d’agressions masclistes.
  greus (Mossos d’Esquadra i altres cossos de seguretat, salut, serveis socials, xarxa d’atenció a les violències masclistes, referents d’ens locals, etc.)
 • Formació als equips de professionals.
 • Supervisió de casos.
 • Realització d’informes.

Requisits:

 • Grau/llicenciatura en Psicologia.
 • Formació d’un mínim de 50 hores bàsiques en violències masclistes.
 • Formació de mínim 50 hores en intervenció en crisi i en mètodes de reparació de les seqüeles greus i el trauma.
 • Tenir un mínim d’1 any d’experiència en un d’aquests dos àmbits: Violències masclistes /Intervenció en crisi i en mètodes de reparació de les seqüeles greus i el trauma)
 • Pot ser autònoma o no.
 • Vehicle de conduir propi (per atenció fora de Barcelona)
 • Idiomes.

Condicions:

 • Professionals amb disponibilitat a diferents zones de Catalunya.
 • Possibilitat de ser autònom o no.
Skip to content