Psicòloga

Fundació IPSS

Fins el 30/01/2023


SALARI: 1.026,60 €/mes (12 mensualitats).

Servei: Servei d’Acolliment Residencial violència masclista
Categoria: psicòloga
Horari: a determinar
Jornada setmanal: 20 h/s
Tipus de plaça: vacant
Tipologia de contracte: indefinit (2 mesos període de prova)
Població: Barcelonès
Sexe: indiferent
Formació requerida: grau en psicologia i formació en violència masclista
Formació valorable: formació en trauma, abús sexual infantil
Experiència: 3 anys d’experiència en l’àmbit
Nombre de places: 1
Data d’incorporació: immediata
Coneixement informàtic: Office, entorn web, programari TEAMS

Funcions específiques del lloc de feina:

  • Oferir un espai de suport i contenció psicològica per a les dones que ho sol·licitin.
  • Suport psicològic als nens i les nenes en el context del servei d’acolliment.
  • Oferir un espai de suport psicològic per abordar les conseqüències de la violència en la relació entre mare i filla/fill.
  • Suport a l’equip del servei d’acolliment.
  • Derivació al servei d’intervenció especialitzada, en aquells casos en què es valori la necessitat d’una atenció terapèutica per la situació de violència viscuda.
  • Elaboració i dinamització espais psicoeducatius.
  • Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa integral especialitzada.

Requeriments professionals:

  • Professional amb capacitat d’escolta, empàtica i resolutiva.
  • Capacitat de reacció i de treball en equip.
  • Capacitat d’organització i gestió d’equips en cicle continuat.

Contacte per l’enviament de les candidatures: noyarbide@ipss-online.org

 

 

Skip to content