Psicòleg/psicòloga per al Servei de Rehabilitació Comunitària Adults 

Fundació Els Tres Turons

Respondre el formulari

Fins el 10/07/2023


SALARI: 1.823,53€ bruts mensuals x 14 pagues (Segons Conveni Hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats Servei Català i de la Salut).

LLOC DE TREBALL A COBRIR: PSICÒLEG/LOGA PER AL SRC

1) SOBRE EL LLOC DE TREBALL

Funció a desenvolupar:

 • Execució del programa d’intervenció psicològica del Servei de Rehabilitació Comunitària d’Adults.

Tasques a desenvolupar:

 • Realitzar l’avaluació integral inicial de les persones derivades al servei.
 • Detectar i avaluar la necessitat d’intervenció psicològica en les diferents fases del procés de rehabilitació de les persones ateses al servei.
 • Aportar a l’equip el criteri clínic en la definició de les intervencions i en el seguiment dels plans de treball individualitzats de les persones ateses.
 • Establir criteris de priorització en relació als objectius establerts en cadascuna de les àrees d’intervenció dels plans de treball individualitzats de les persones ateses.
 • Realitzar atenció psicològica segons criteris establerts en el programa d’intervenció psicològica del servei.
 • Realitzar coordinació amb els serveis clínics de referència.
 • Coordinar el protocol d’intervenció en situació de crisi.
 • Elaborar informes clínics.
 • Realització de memòries i avaluacions de l’acció.

Condicions

 • Categoria laboral: Grup 1 ‐ Nivell I (Segons Conveni (Hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats Servei Català i de la Salut).
 • Tipus de contracte: Substitució per malaltia.
 • Jornada: 30 hores setmanals.
 • Horari: Matins de dilluns a divendres.
 • Data d’incorporació: Immediata.

2) PERFIL DEL CANDIDAT/A:

Requisits i Competències específiques:

 • Titulació Llicenciatura en Psicologia.
 • Català i Castellà (escrit i parlat).
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari: Office i internet.
 • Experiència professional en serveis sanitaris d’atenció a persones amb trastorn mental.

Competències genèriques:

 • Organització en el treball per tal d’ optimitzar els recursos i desenvolupar les activitats d’una manera eficaç i eficient.
 • Compromís i implicació amb la tasca a desenvolupar i amb els valors i missió de la Fundació.
 • Capacitat pel treball en grup en el marc d’un equip amb diferents responsabilitats i funcions, per tal d’assolir els objectius comuns. Relacionar‐se i comunicar‐se amb les persones de l’equip d’una forma assertiva.
 • Capacitat d’iniciativa per tal de prendre decisions i proposar i plantejar noves idees i/o millores.

3) LA FUNDACIÓ

Qui som

 • La Fundació Els Tres Turons és una entitat d’iniciativa social i sense afany de lucre, creada el 1985 a Barcelona.
 • El nostre objectiu és afavorir la inclusió social de les persones que pateixen trastorns mentals, ja que es poden trobar en una situació d’exclusió social i necessitar una intervenció que vagi més enllà del tractament de la seva simptomatologia i que en potenciï la integració social.

Com ho fem

 • Coresponsabilitzem la persona en el seu procés de recuperació amb un pla de treball personalitzat i consensuat.
 • Tenim una visió integral i centrada en les necessitats de la persona.
 • Disposem d’una cartera de serveis dirigida a donar resposta a les necessitats de rehabilitació psicosocial, d’inserció laboral, de suport a la vida independent i a la participació, i promoció de la ciutadania.
 • Actuem des d’una pràctica comunitària: campanyes de promoció i divulgació de la salut mental, participació en plataformes del territori (Carmel Amunt, Consell de Salut i de Discapacitats del Districte), col∙laboració en actuacions conjuntes amb entitats del territori (escoles, associacions de veïns, centres cívics, empreses, etc.)
 • Treballem en xarxa: per tal d’establir sinergies i accions conjuntes, formem part de diverses xarxes i aliances estratègiques.

Enviar Currículum ACTUALITZAT per correu electrònic a:

https://www.els3turons.org/envia‐oferta‐de‐feina/, amb la referència “04/2023 Psicòleg/a SRC”. Data límit de recepció de CV: 10.07.2023

Skip to content