Psicòleg/òloga – servei atenció psicològica programa atenció humanitària a immigrants

Accem

Fins el 28/04/2023


SALARI: segons conveni.

Funcions  a desenvolupar:

 • Atenció psicològica (individual, parella, família):
 • Avaluació, intervenció, diagnòstic.
 • Seguiment de casos.
 • Realització d’informes.
 • Obertura i gestió d’expedients i històries clíniques.
 • Tallers psicosocials:
 • Desenvolupament de tallers.
 • Elaboració de material de suport de nous tallers.
 • Coordinació i tutorització d’altres tècnics/ques que desenvolupen tallers psicosocials.
 • Coordinació tant interna com externa.
 • Formació i assessorament a personal tècnic sobre aspectes psicològics relacionats amb l’atenció a migrants i refugiats/des.
 • Maneig d’aplicacions informàtiques.

Lloc: Barcelona

Titulació: Llicenciatura/Grau en Psicologia

Requisits:

 • Llicenciatura/Grau en Psicologia.
 • Col·legiació a Catalunya.
 • Certificació d’habilitació professional com a psicòleg/loga sanitari.
 • Experiència en pràctica clínica.
 • Coneixement de l’àmbit de la protecció internacional i l’estrangeria.
 • Coneixements sobre intervenció amb població migrant.
 • Idiomes (nivell de conversa alt en almenys 1 dels següents): anglès, francès o àrab
 • Habilitat per a la comunicació escrita formal.
 • Habilitats per a la resolució i el maneig de conflictes.
 • Actitud proactiva i col·laborativa, capacitat resolutiva, iniciativa, autonomia.
 • Responsabilitat, organització, flexibilitat i disponibilitat.
 • Es valora estar en possessió de certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Oferim: Contracte indefinit Jornada parcial de 20 hores setmanals.

Skip to content