Psicòleg/loga per al Sife – Maresme

Fundació Acció Social Infància (FASI)

Respondre el formulari

Fins el 25/06/2023


SALARI: SBA 27.070,68€.

1 posició de psicòleg/loga jornada completa per excedència de 4 mesos al Maresme (Mataró)

Fundació Acció Social Infància, organització dedicada a l’acció social en l’àmbit de la infància en risc social, necessita incorporar un professional de la psicologia adscrit al projecte La meva família m’acull, acolliments en família extensa, a la zona del Maresme (Mataró).

Vols unir-te a nosaltres?

Si la resposta és sí, aquest és el teu projecte!

Som més de 200 professionals de diferents especialitats de l’àmbit social treballant en més de 25 centres de treball a Catalunya. A FASI vetllem per la igualtat i fomentem la promoció interna, perquè el talent dels nostres col·laboradors i col·laborades és el que ens fa donar un servei referent en el sector.

Si t’agrada el tracte amb les persones i vols formar part d’un projecte innovador al món social amb desenvolupament professional, aquesta oportunitat t’interessarà!

Ets la persona ideal si…

 • Tens autocontrol, estabilitat emocional i tolerància a la frustració.
 • Ets capaç d’empatitzar amb les famílies i infants amb una gran sensibilitat interpersonal, orientant-te sempre cap a ells.
 • Ets flexible i t’adaptes a les diferents situacions, amb iniciativa.
 • T’agrada treballar en equip i cooperar.
 • A més a més, coneixes el sector social i la infància i els seus desafiaments.

Vols saber que més pots aconseguir amb aquesta oportunitat?

 • Tindràs un contracte temporal per excedència de 4 mesos amb FASI, entitat referent en la innovació en projectes socials.
 • L’horari és flexible, però principalment ha de ser pels matins i dos tardes a la setmana a concretar
 • Rebràs un pla formatiu segons les necessitats del teu lloc de treball.
 • A més a més, tindràs 31 dies de vacances naturals per any i dies d’assumptes propis.
 • El salari és de 1644,56€ en brut i un plus mensuals de 289,06€ en brut de valoració i diagnòstic.

Alguns dels teus reptes seran…

 • Fer un acompanyament emocional a les famílies acollidores i als infants acollits.
 • Participar i elaborar l’informe d’idoneïtat.
 • Donar suport emocional, seguiment i orientació educativa a les famílies acollidores.
 • Donar suport emocional i orientació als infants acollits.
 • Elaborar material tècnic pels infants acollits.
 • Informar i/o assessorar dels possibles serveis i prestacions que les famílies acollidores o els infants en podrien ser beneficiaris.
 • Realitzar formacions a les famílies acollidores i d’adolescents acollits.
 • Supervisar visites d’infants amb els seus progenitors/es.
 • Coordinar-se amb l’equip SIFE
 • Elaborar i executar plans de treball amb la família i l’infant.
 • Coordinar-se amb els tècnics de l’EIAIA.
 • Dur a terme la coordinació amb la xarxa comunitària (escoles, CSMIJ, CDIAP, serveis socials, centres terapèutics, CESMA…).
 • Participar en la elaboració de la memòria del projecte.

I quins requisits has de complir? A més a més de les ganes i la il·lusió…

 • Per aquesta posició necessitem que tinguis la titulació de diplomatura o grau universitari en psicologia.
 • Necessitem que tinguis formació específica en psicologia sistèmica.
 • Necessitem que tinguis un nivell C de la llengua catalana.
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari.
 • Es requereix experiència professional en el sistema de protecció a la infància.
 • Es requereix experiència en l’àmbit d’infància i adolescència.
 • Carnet i vehicle.
 • Incorporació immediata.
Skip to content