Psicòleg/a

Fundació Maria Auxiliadora

Fins el 31/12/2022


SALARI: 893,07€ bruts mensuals.

 • EMPRESA – Fundació Maria Auxiliadora
 • CIF – G61672382
 • Persona Contacte – Carme Domingo Amela
 • Telèfon / E-Mail – Mail direcciosantvicenc@fundacionma.org
 • Data alta de l’ oferta – 28/11/2022
 • Data final recepció candidatures – 31/12/2022
 • Tècnica referència – Conxi Pérez
 • Nº de vacants – 1
 • Lloc de feina sol·licitat – Psicòleg/a

Descripció del lloc de feina

FUNCIONS I RESPONSABILITATS (Breu descripció)

 • Sessions individuals amb infants/adolescents.
 • Sessions grupals.
 • Entrevistes amb les famílies.
 • Coordinacions amb altres agents de la xarxa d’atenció infància (escola, referent del cas al CO/CAD/CdD, professionals de l’equip de Serveis Socials Municipals, pediatria entre altres).
 • Assessorament a la resta educadors pel treball amb els infants/adolescents.
 • Realitzar formació específica del model pedagògic del programa PIPII.
 • Registrar i mesurar l’impacte del programa en els nens, nenes, adolescents i famílies.
 • Avaluar el programa d’atenció psicològica.
 • Coordinació i seguiment del programa amb la persona responsable del grup motor de l’entitat.

Requisits imprescindibles

Formació

 • Llicenciatura de psicologia i estar habilitat/da per realitzar teràpies, formació en àrea educativa.

Experiència

 • Experiència en la realització de teràpies amb infants i famílies i experiència en intervenció directa en entorns educatius en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

Idiomes

 • Castellà i Català.

Altres requisits (no obligatoris)

Breu descripció

 • Disponibilitat immediata.

Condicions laborals

Tipus de contracte

 • Temporal a temps parcial.

Duració del contracte

 • 30 de juny 2023.
 • Continuïtat de setembre.
 • 2023 fins a juny 2024.

Jornada laboral

 • 18 hores setmanal.

Remuneració

 • 893,07€ bruts.

Data incorporació

 • 1/1/2023.

Població / municipi de l’oferta

 • Sant Vicenç dels Horts.

FUNDACIÓ MARIA AUXILIADORA – SANT VICENÇ DELS HORTS
C/ Linares, 2. 08620 Sant Vicenç dels Horts | 93 656 18 06 | santvicencfundacionma@salesianas.org
www.santvicenc.fundacionmariaauxiliadora.org

Skip to content