Prospector/a pel Projecte Rumb a la Feina de Salt

Casal dels infants

Fins el 19/04/2024


SALARI: 2.056,48€ bruts mensuals x 12 pagues x 40h setmanals. (1.542,36€ bruts mensuals x 12 pagues x 30h setmanals).

COMPETÈNCIES

 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
 • Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per persones en risc social.
 • Capacitat per a la gestió i organització d’itineraris d’acompanyament laboral.
 • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d’imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.
 • Capacitat de dissenyar, executar plans de prospeccions d’empreses.
 • Competència per a la gestió i organització de projectes vinculats a circuits d’empreses.
 • Coneixedor/a de la Responsabilitat social corporativa i les bonificacions a la contractació de persones en risc d’exclusió social.
 • Treball en equip, per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la persona.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb empreses, serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Coneixedora de treball per competències.
 • Habilitats comunicatives i de negociació.

EXPERIÈNCIA

 • Experiència mínima de 1 any en el treball de prospecció empresarial amb persones en risc d’exclusió.
 • Coneixement general del context social i empresarial de les comarques gironines.
 • Coneixement del treball per competències.
 • Alt nivell de coneixement de l’entorn Google Workspace.
 • Alt nivell d’experiència en la gestió de base de dades i Excel.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Coneixements amb Fons Socials Europeus, programes subvencionats o programes de la Fundació La Caixa.
 • Es valorarà competències i expertesa en l’ús de tecnologies digitals per a l’èxit educatiu, la cura del benestar digital i la creació maker.

FEINA

 • Prospecció d’empreses del projecte “Más empleo” de “La Fundació la Caixa”.
 • Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina.
 • Programar i dinamitzar els espais de recerca activa de feina.
 • Identificació de necessitats dels sectors empresarials del territori i analizar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats del territori i participar activament en el disseny d’ajustos i propostes de millora.
 • Treballar la informació de l’entorn laboral i posar-la a l’abast dels participants a través d’accions socioeducatives i estratègies pedagògiques actives i participatives.
 • Coordinació i treball en xarxa amb empreses, projectes, serveis i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals del territori.
 • Programar i dinamitzar accions de treball i fidelització amb les empreses i els/les candidats/tes.

HORARI

 • Aquesta plaça vacant del servei és de 30h setmanals. Actualment s’incrementaran 10h setmanals temporalment, arribant a una jornada de 40h, per cobrir una reducció de jornada. L’horari és de dilluns a divendres de matins majoritàriament.
Skip to content