Professional àrea RH

Grup ATRA

Enviar CV a rrhh@grupatra.org

Fins el 10/03/2023


SALARI: Segons conveni.

Lloc de treball: Professional de l’àrea RH.

 • Entitat: Grup ATRA.
 • Jornada: 20h/set.
 • Horari: de dilluns a divendres matí.
 • Temporalitat: Contracte substitució 1 any. Incorporació immediata. Possibilitat de pròrroga.
 • Sobre Grup ATRA: Grup de quatre entitats sense ànim de lucre que treballem en el sector dels serveis socials i de la salut. Des de fa més de 30 anys, oferim atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions, la salut mental i el sensellarisme.

Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit de RH.

Descripció:

Funcions:

 • Acompanyar en els canvis organitzatius de la entitat:
 • Altes i baixes.
 • Canvis de contracte.
 • Seguretat Social.
 • Nòmines i quitances.
 • Gestió de vacances.
 • Gestió de incidències.
 • Acompanyar en els tràmits diaris del departament de RH:
 • Pla de Benvinguda al personal nou.
 • Atendre les crides de l’equip professional referent als tràmits descrits.
 • Gestió del programa integrho de fitxatge i seguiment del sistema de registre de    jornada (resolució d’incidències, seguiment, informes, etc.).
 • Gestió i arxiu de documentació del personal.
 • Atendre igual que subministrar informació dels tràmits que necessiti l’organització.

Requisits:

 • Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit de RH.
 • Experiència departament laboral.
 • Coneixement nòmines i assegurances socials.
 • Coneixement legislació laboral.
 • Nivell d’Excel.
 • Valorable coneixement del programa A3CON y Integrho
 • Valorable en experiència del tercer sector
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.

Competències requerides:

 • Persona molt organitzada.
 • Català i castellà parlat i escrit.
 • Versàtil a l’hora de fer les seves tasques.
 • Mantenir una màxima confidencialitat en els documents que són processats.
 • Capacitats per a treballar en equip.
 • Habilitats de comunicació
 • Compromís amb l’organització.
 • Iniciativa i planificació.

Salari: segons conveni.

Contacte: Persones interessades enviar CV a: rrhh@grupatra.org

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

 

Skip to content