Preparador/a Laboral (Formador/a en competències digitals)

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 14/01/2024


SALARI: 18.013 € bruts anuals.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Realització de tallers d’alfabetització informàtica i de reforç de competències digitals (informàtica bàsica, avançada, preparació per l’examen ACTIC, etc.).
 • Realització de tallers i activitats grupals de potenciació d’hàbits laborals i capacitats personals i socials.
 • Realització d’activitats de millora de competències bàsiques i transversals.
 • Programació, avaluació i gestió de les activitats encomanades (registre i seguiment dels controls d’assistència i dels seguiments de les persones participants, elaboració de documentació i material didàctic, avaluació de persones usuàries i de les activitats realitzades, en funció de les seves competències…).
 • Participació en activitats de coordinació interna i externa.

CONDICIONS LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinida.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2024.
 • JORNADA ANUAL:  1.720 hores.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Formació en ofimàtica i competències TIC.
 • Es valorarà experiència en salut mental o amb col·lectius de persones amb especials dificultats.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència en la realització d’activitats formatives relacionades amb les TIC, tallers i en dinamització de grups.
 • Es valorarà experiència en salut mental o amb col·lectius amb especials dificultats.

LLENGÜES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Caldrà aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS) actualitzada.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 041/2023FCHMSM.

Skip to content