Plaça de tècnic/a de projectes interculturals

Centre d'Estudis Africans i Interculturals

Fins el 16/06/2023


SALARI: 1.336 euros bruts mensuals.

Qui som

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi) és una associació sense ànim de lucre dedicada a la recerca, la formació i la sensibilització entorn de les migracions, la interculturalitat i les societats africanes. Des de fa més de 35 anys, l’entitat centra els seus objectius en treballar: 1) les migracions i els reptes que impliquen per a les societats europees, així com la interculturalitat com a resultat d’aquestes transformacions socials i com a model de convivència a assolir; 2) l’anàlisi de la imatge de l’Àfrica, dels africans i de les minories culturals, així com la deconstrucció d’estereotips i prejudicis; 3) el coneixement, la divulgació i la sensibilització sobre les societats africanes i de contextos culturals diversos, residents a Catalunya, amb l’objectiu de visibilitzar i posar en valor els seus sabers, les pràctiques i els coneixements.

Descripció

La persona tècnica s’encarregarà de les tasques necessàries per al desenvolupament dels projectes i les activitats vinculades en l’àmbit d’actuació d’interculturalitat, com coordinació i gestió dels projectes,  suport de l’equip tècnic i persones col·laboradores, dinamització social per al desenvolupament d’accions de l’àrea, i altres.

Funcions i responsabilitats principals

 • Estar al corrent de les convocatòries de finançament dels projectes i activitats a les quals pugui concórrer el CEAi.
 • Cercar finançament per a projectes i activitats.
 • Formular i confeccionar projectes de convocatòries a les quals pugui concórrer el CEAi.
 • Coordinar, gestionar, executar i fer el seguiment de projectes i activitats que es desenvolupen en l’àmbit de la interculturalitat, així com elaborar i revisar informes de seguiment i d’avaluació.
 • Garantir la preparació, presentació, execució i seguiment dels projectes, informes, programes de formació i qualsevol activitat del seu àmbit de responsabilitat.
 • Garantir la redacció de les memòries corresponents a projectes i activitats.
 • Supervisar, donar suport i coordinar les persones tècniques i col·laboradores.
 • Col·laborar en l’elaboració dels pressupostos i la justificació econòmica dels projectes i les activitats, amb el tècnic responsable d’administració.
 • Dur a terme qualsevol tasca necessària per aconseguir un desenvolupament correcte i eficient dels projectes i activitats.
 • Executar les tasques encomanades per la Junta Directiva.

Requisits

 • Llicenciatura o grau universitari, preferiblement en Ciències Socials, Relacions Internacionals, Humanitats o similar.
 • Experiència en formulació, gestió i execució de projectes.
 • Coneixements i experiència sobre la perspectiva intercultural.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua castellana.
 • Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuària (Internet, processador de textos, full de càlcul…).
 • Persona responsable, ordenada, polivalent, dinàmica, resolutiva, amb iniciativa i motivació, amb capacitat per treballar en equip i habilitats socials per a la dinamització comunitària.
 • Flexibilitat horària i disponibilitat per treballar en coordinació.

Es valora

 • Formació específica en salut i/o educació, migracions, interculturalitat, igualtat i gènere, gestió de projectes, drets humans, acció comunitària.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua anglesa, francesa i/o portuguesa.

Condicions laborals

 • Contracte de substitució per baixa de maternitat: 30 hores a la setmana.
 • Ubicació a Barcelona, a l’oficina del CEAi (Erasme de Janer 8).
 • Retribució segons conveni del sector.
 • Incorporació immediata.

Candidatures

Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum a coordinacio.interculturalitat@ceai.cat fent constar la referència: Plaça de tècnic/a de projectes de l’Àrea d’Interculturalitat

Data límit de presentació de candidatures: 16 de juny de 2023

Es contactarà amb les persones candidates preseleccionades per fer una entrevista. En cas de no rebre resposta, es considerarà desestimada la candidatura.

Skip to content