Plaça de dinamitzadora de patis de la Fundació Escolta Josep Carol

FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL

Fins el 24/03/2023


SALARI: Conveni d'acció social (Categoria C. Llicenciat).

La Fundació Escolta Josep Carol obra convocatòria per tal de cobrir una plaça de dinamitzadora de patis l’Institut Barcelona-Congrés de Barcelona.

Condicions laborals:

 • Contracte fix discontinu.
 • Horari de 16h a 19h de dilluns a divendres (15h setmanals).
 • El conveni és d’acció social (Categoria C. Llicenciat).

Tasques:

 • Desenvolupar les activitats, esdevenint una figura de referència per als i les adolescents i joves.
 • Dinamitzar les activitats programades garantint la participació, la seguretat, les potencialitats, les expectatives i el bon clima del grup d’adolescents i joves que hi participen.
 • Vetllar pel bon funcionament de projecte i l’assoliment dels objectius proposats en cadascuna de les activitats.
 • Informar, promoure l’activitat i resoldre dubtes entre els agents comunitaris susceptibles de derivar adolescents i joves així com entre els i les pròpies joves que mostrin interès en participar-hi.
 • Gestionar de les incidències que es puguin produir en el marc del desenvolupament del casal per garantir el seu correcte funcionament.
 • Elaborar els informes periòdics de seguiment, les actes de les reunions de seguiment i la memòria final del projecte per al seu lliurament al Pla de Barris-Foment de Ciutat.

Equip humà:

 • Formarà part d’un equip de dues dinamitzadores.
 • Es coordinarà amb les referents de Pla de Barris i Fundació Escolta Josep Carol.
 • Es coordinarà amb tots els referents que envolten el projecte.

Requisits:

 • Titulació de grau superior (Cicle Formatiu de Grau Superior o Grau-Llicenciatura) en algun àmbit vinculat a l’educació social, la pedagogia, el treball social, les activitats físiques-esportives o assimilables.
 • Experiència acreditada en l’execució de projectes pedagògics amb adolescents i joves.
 • Persona proactiva i amb autonomia.
 • Capacitat d’innovació.
 • Es valorarà.
 • Coneixements de la realitat juvenil i/o associativa de Nou Barris.
 • Experiència en el lleure socioeducatiu.
 • Experiència en el món associatiu, el treball en xarxa i la participació d’espais comunitaris.
 • Coneixements i aplicació de la perspectiva feminista, antiracista i comunitària.
 • Coneixements de xarxes socials.

Els/Les interessats/des hauran de fer arribar el seu currículum fent referència a la plaça al correu electrònic coordinacioserveis@josepcarol.cat abans del 24/03/2023

Skip to content