Personal Tecnòleg – Àrea internacional energia i desenvolupament

AZIMUT360

Enviar CV a rrhh@azimut360.coop

Respondre el formulari

Fins el 05/05/2023


SALARI: 21.000 € a 24.000 € anuals.

PERSONAL TECNÒLEG – ÀREA INTERNACIONAL ENERGIA I DESENVOLUPAMENT

Data límit de presentació de propostes: 5 de maig del 2023
Adreça de contacte: rrhh@azimut360.coop

PRESENTACIÓ D’AZIMUT 360:

Azimut 360 SCCL és una cooperativa d’enginyeria sense ànim de lucre que neix del compromís per donar cobertura a les necessitats energètiques mitjançant un model sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Som una enginyeria especialitzada en l’elaboració i l’execució de projectes d’energia solar fotovoltaica, tant pel que fa a la generació com a la distribució i gestió del consum. L’equip d’Azimut 360 té més de 25 anys d’experiència acumulada en el sector de les energies renovables i ha participat en projectes emblemàtics i de referència del sector de l’energia solar, tant en l’àmbit de les instal∙lacions fotovoltaiques connectades a xarxa com en el de sistemes autònoms d’electrificació rural, tant en l’àmbit nacional com en projectes de cooperació internacional.

L’ÀREA INTERNACIONAL D’ENERGIA I DESENVOLUPAMENT:

Estem realitzant un procés de selecció per a incorporar a l’equip d’Azimut 360 una persona que estarà dedicada majoritàriament a l’Àrea internacional energia i desenvolupament, la qual treballa per a garantir l’accés a l’energia en zones rurals i peri-urbanes en països de renda mitjana i baixa, per a millorar l’assoliment de drets bàsics, principalment el dret a la salut i el dret a la sobirania alimentària.

La persona seleccionada serà responsable del disseny, desenvolupament i implementació d’una metodologia amb base científica per a la mesura de l’impacte de l’accés a l’electricitat amb fonts renovables en països de renda mitjana-baixa, especialment en els àmbits de la salut i la seguretat alimentària.

La persona seleccionada dependrà dels Responsables de l’Àrea de Cooperació Departament d’Azimut 360 i entre les seves tasques hi haurà, principalment:

 • La supervisió d’instal∙lacions existents i noves.
 • L’anàlisi i gestió de les dades.
 • La contribució a la interpretació de resultats i creació d’informes.
 • Altres tasques tècniques relacionades amb els projectes realitzats des de les àrees internacionals d’Azimut 360.

El lloc base de treball serà a Barcelona però pot ser que esporàdicament sigui necessari desplaçar-se a l’estranger per a missions de curta durada.

COMPETÈNCIES:

Les competències mínimes que cal que els candidats acompleixin són les següents:

 • Formació acadèmica: Grau universitari de la branca d’enginyeria i arquitectura, també es valoraran titulacions de la branca de ciències (prioritàriament en relació al medi ambient o a la salut).
 • Bon nivell d’Ofimàtica.
 • Disponibilitat per viatges internacionals esporàdics.
 • Domini de l’anglès i del francès, escrits i parlats.
 • Domini del català i el castellà, escrits i parlats.
 • Es valorarà l’experiència prèvia en matèria de recerca, anàlisi de dades i/o en cooperació al desenvolupament.

D’una altra banda, la persona seleccionada haurà de ser flexible i proactiva, i tenir bona capacitat de comunicació i coordinació amb les altres persones de l’equip d’Azimut 360, així com amb la resta de socis i/o col∙laboradors i finançadors dels projectes.

ALTRES REQUISITS:

 • La persona haurà de ser menor de 30 anys.

CONDICIONS:

Les condicions que oferim per al lloc de treball descrit són les següents:

 •  Incorporació a partir de l’1 de juny del 2023.
 • Jornada de 40 hores setmanals, en l’horari que s’acordi amb l’equip d’Azimut 360.
 • Salari segons l’escala salarial d’Azimut 360. Entre 21.000 i 24.000.-€ bruts anuals.
 • Període de prova segons grup salarial (de 3 a 6 mesos).
 • Bon ambient de treball, recolzament de l’equip d’Azimut 360.
 • Possibilitat d’incorporar-se com a soci/a de la cooperativa a mig/llarg termini.

Lloc de feina creat en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, per a l’any 2023, mitjançant l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) i el Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya).

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

Agrairíem ens féssiu arribar un CV cec, sense dades personals que puguin ser susceptibles de qualsevol tipus de discriminació, i una carta de motivació al correu electrònic rrhh@azimut360.coop, indicant en el títol “PERSONAL TECNÒLEG ÀREA INTERNACIONAL”.

Ves al contingut