Personal orientació programa MAIS Badalona

Gedi Gestió i Disseny SCCL

Fins el 07/12/2023


SALARI: Segons conveni acció social.

Cerquem personal d’orientació pel program MAIS a Badalona 

Experiència: Mínim 1 any en processos d’orientació i inserció laboral i col·lectius vulnerables.
Títol de grau: Psicologia (requisit obligatori). Altres llicenciatures i/o graus amb acreditació obligatòria de mínim 3 anys d’experiència.
Competències / coneixements: treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat social, iniciativa, escolta activa i empatia.

Funcions:

  • Realització de diagnòstics de la situació ocupacional de les persones participants.
  • Acompanyament en el disseny i execució del pla del treball.
  • Orientació individual i grupal en processos d’inserció laboral o millora de l’ocupabilitat.
  • Dinàmiques grupals, tallers recerca de feina, etc. (Preparació i dinamització de les sessions).
  • Coordinació altres agents i recursos de l’entorn implicats en el procés.
  • Gestió documentació tècnica del programa. Gestió de l’aplicatiu GIA.
Skip to content