Personal de neteja

Fundació Escolta Josep Carol

Fins el 08/05/2023


SALARI: Categoria D Administració i serveis del Conveni d'Acció Social – 7.182,69€ bruts anuals per 19h.

Obrim convocatòria per tal de cobrir una plaça de personal de neteja. S’ofereixen un total de 19h, repartides de la següent forma:

 • Institut Escola Trinitat Nova: 10h.
 • Seu de la Fundació Escolta Josep Carol: 9h.

Funcions

 • Vetllar pel manteniment de la neteja de l’Escola de Trinitat Nova i de la seu de la Fundació Escolta Josep Carol.
 • Neteja de les diferents oficines, sales i aules.
 • Manteniment del material per a la neteja: tenir cura que hi hagi el material necessari per a poder dur a terme la neteja.

Requisits

 • Experiència en el sector de la neteja.

Condicions Laborals

 • Institut Escola Trinitat Nova: c/ de la Pedrosa 2 de Barcelona (Trinitat Nova)
 • 10h setmanals, de dilluns a divendres de 15:30 a 17:30h – possibilitat de convenir horari.
 • Seu Fundació Escolta Josep Carol: c/ Mare de Déu del Pilar, 18 de Barcelona (Ciutat Vella)
 • 9h setmanals, dilluns, dimecres i divendres (10h a 13h) – possibilitat de convenir horari.
 • Tipus de contracte: fix discontinu.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV a recursoshumans@josepcarol.cat indicant en l’assumpte ‘Plaça personal de neteja’ abans del 8 de maig de 2023.

Skip to content