Persona tècnica de justificacions de subvencions per projectes

Federació Catalana de Voluntariat Social

Fins el 15/04/2024


SALARI: Segons escala salarial de l’entitat.

Formació i coneixements que es valoraran en la persona candidata:

 • Formació i, si s’escau, pràctica en tasques d’àmbit econòmic i administratiu.
 • Formació vinculada a l’àmbit de les ciències socials.
 • Coneixements sobre cicles de subvencions; especialment de justificacions i requeriments.
 • Coneixements sobre nòmines vinculades a justificacions.
 • Coneixement sobre models de declaració i pagament de seguretat social i d’IRPF.
 • Coneixement d’aplicacions informàtiques: Office 365; especialment d’Excel.
 • Coneixement de principals plataformes de relació amb l’Administració.
 • Coneixement del tercer sector social.
 • Coneixement de català escrit i parlat.
 • Coneixement de castellà escrit i parlat.

 Aptituds i experiència que es valoraran en la persona candidata:

 • Capacitat organitzativa i de treball en equip.
 • Actitud proactiva i capacitat d’autogestió.
 • Capacitat analítica i d’aprenentatge.
 • Experiència laboral en entitats del tercer sector social.
 • Experiència en gestió de tràmits amb l’Administració.
 • Experiència en tasques d’àmbit econòmic i administratiu.
 • Experiència en l’elaboració de justificacions econòmiques i tramitació de subvencions d’àmbit municipal, provincial, autonòmic i estatal.
 • Experiència a donar resposta a requeriments i presentació d’al·legacions i recursos.

Relació de tasques:

Les tasques són de seguiment de  justificacions de subvencions de l’any 2023, ja presentades, i preparació de documentació necessària per a justificacions de subvencions atorgades l’any 2024.

 • Resposta a requeriments vinculats a justificacions 2023.
 • Seguiment de pressupostos per projectes presentats l’any 2024.
 • Suport a l’elaboració de pressupostos per nous projectes.
 • Control documentació per justificar subvencions atorgades 2024.
 • Comptes justificatius a presentar en finalitzar el 2024.
 • Control de documentació econòmica de projectes de la FCVS.
 • Seguiment periòdic de l’estat de les subvencions sol·licitades.

S’ofereix:

 • Contracte de substitució per a permís de maternitat, però s’ofereix contracte fix. Amb un període de prova de 2 mesos.
 • Incorporació immediata.
 • Horari de 30 hores setmanals.

 

Skip to content