Operari/a de jardineria (parc públic de la Maternitat)

Fundació privada Tallers de Catalunya

Fins el 02/05/2024


SALARI: SMI proporcional a les hores treballades (salari brut anual).

Nom Empresa: FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA.
Activitat: SERVEIS.
Nombre de treballadors: 230.
NIF: G- 58710435 .
Adreça: ALMOGAVERS, 18.
Població i Codi Postal: 08924 Santa Coloma de Gramenet.
Telèfon: 902 026 919/ 933 922 311.
Fax: 933 924 412.
Correu electrònic: belen.vidri@fundaciotallers.org
Pàgina web: www.fundaciotallers.org
Responsable de selecció: Belén Vidri.
Càrrec del Responsable de Selecció: Técnica de Selecció.

OFERTA DE TREBALL per a persones amb certificat de discapacitat.

Nº de places: 1

Denominació del Lloc de Treball: Operari/a de jardineria.

Descripció de Tasques:

 • L’OPERARI/A DE JARDINERIA, és l’encarregat/da d’escombrar i netejar manualment l’espai del recinte de la maternitat. Compren la neteja de la vorera, la rigola, la calçada, els escossells, vials pavimentats o intervenció en vessaments si s’escau, clavegueres i embornals i neteja de senyalització vertical. Neteja sota els vehicles estacionats i sota el mobiliari urbà accessible (papereres, bancs …). Informar d’incidències (residus abandonats en el parc públic del recinte de la Maternitat) i retirada si s’escau. Retirada dels residus dipositats fora dels contenidors (al terra, a dalt o penjats). Buidat de papereres (caldrà posar una bossa).

Horari:

 • 1er torn:
 • Dilluns de 7h a 13h i de 15:00h a 18:00h.
 • Dimarts de 7h a 12h i de 15h a 18:00h.
 • De Dimecres a Divendres de 7h a 12h.
 • Dissabte i Diumenge de 8h a 10h, 1 dia del cap de setmana.
 • Festius de 8h a 10h.

Salari Brut anual: SMI proporcional a les hores treballades.

Tipus de contracte: contracte de substitució.

Durada: Del 2/05/2024 fins incorporació del treballador de baixa.

Perfil requerit

Experiència: No és imprescindible. Es valorarà haver treballat en llocs similars.

Competències i aptituds:

 • La feina es realitza de forma individual, cada operari realitza la neteja d’una zona del parc públic del recinte de la Maternitat a Barcelona, per tal requereix d’un nivell d’autonomia elevat, i amb orientació en l’espai/temps.
 • Identificar net i brut.
 • Ha de ser una persona responsable i curós tant amb la feina com amb l’aspecte personal (roba, estris de treball, discret i respectuós). Així com seguir les pautes i les recomanacions de seguretat i salut, donat que treballem a la parc públic.
  Informar de les incidències al responsable.
 • Bona adaptació al treball en equip i individual.
 • Resistència física i coordinació bimanual.

Altres requisits (Vehicle propi, carnet, etc.): Es valorarà el permís de conduir B1.

És imprescindible el certificat de discapacitat.

Skip to content