Representant de Novact a Jordània

NOVACT

Enviar CV a rr.hh@novact.org

Fins el 15/01/2023


SALARI: 2.169,77 - 2.388,75 bruts mensuals (pagues extres incloses).

Data límit de presentació de candidatures: 15/01/2023 (inclós)

Tipus de contracte: Contracte indefinit com expatriat.

Jornada completa: 37,5 hores setmanals.

Ubicació: Amman – Jordània. Amb missions en altres països de l’àrea Mashreq (Síria i l’Iraq entre altres).

Mail de contacte rr.hh@novact.org

Incorporació prevista: Febrer 2023 

Sobre NOVACT

NOVACT (www.novact.org) és una associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Amman (Jordània), Madrid, Ramallah (Palestina) i Tunis (Tunísia). El nostre objectiu és promoure accions noviolentas per a la transformació social cap a la defensa dels drets humans, la seguretat humana i la justícia social. Els projectes de cooperació internacional de l’organització a les regions del Maghreb, Mashreq, Est d’Europa i Caucas, es combinen amb estratègies d’incidència polític-social a Catalunya, Espanya i resta d’Europa. Novact dóna molta importància al treball amb moviments socials, així com les seves necessitats, intentant fer de pont entre demandes socials i institucions. Novact transversalitza la perspectiva de gènere en totes les seves activitats, projectes i funcionament per tant en cadascuna de les nostres ofertes laborals, la sensibilitat i enteniment d’aquesta visió és fonamental per a les candidatures. Sobre el Lloc Objectiu General La persona haurà de coordinar diferents projectes vinculats a l’àmbit de la construcció de pau, cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària. Així com ser la persona responsable i representant de l’oficina i treball de Novact a Jordània.

Funcions i tasques

Gestionar, donar seguiment i justificar projectes de cooperació assegurant la seva execució i coherència amb el pla estratègic de l’organització.

Planificació

 • Identificar i supervisar les situacions de risc per a l’execució del projecte i les activitats d’aplicació i recomanar mesures correctives, segons sigui procedent.
 • Coordinar i supervisar els lliurables dins del termini i en la forma escaient.
 • Definir i revisar el pla de treball i el pla financer del projecte, d’acord amb els requisits de NOVACT i dels donants.

Assegurar la seva execució

 • Coordinar les activitats del projecte i una comunicació eficaç amb les parts interessades per a facilitar l’execució del projecte.
 • Supervisar l’execució de totes les activitats i tasques d’acord amb el pla de treball i el pressupost corresponents.
 • Organitzar i realitzar visites sobre el terreny.
 • Organitzar i facilitar reunions i tallers amb les parts interessades, segons sigui necessari.

Justificació i avaluació i contribució a la capitalització d’experiències dels projectes, així com a la difusió de bones pràctiques.

Gestió Pressupostària del projecte

 • Supervisar la gestió pressupostària del projecte i garantir l’execució del pressupost d’acord amb els plans de treball aprovats.
 • Preparar i garantir la presentació puntual dels informes financers consolidats trimestrals, els informes de progrés consolidats trimestrals i qualsevol altre informe que puguin requerir NOVACT o els donants.

Formulació i Estratègia

 • Identificar i formular projectes de cooperació tant de desenvolupament com d’ajuda humanitària a Jordània (donants internacionals i nacionals), en coordinació amb el coordinador de la zona del Mashreq.
 • Participar en la preparació de plans anuals d’activitats i informes periòdics de la zona d’Orient Mitjà.

Participar en la preparació de l’estratègia de l’organització a Jordània i contribuir a la seva aplicació.

Suport a Socis i Representació Institucional

 • Acompanyament tècnic als socis.
 • Participar en mecanismes de coordinació i col·laboració entre diferents actors del terreny.
 • Representació institucional davant donants, organitzacions locals i internacionals, seu de la societat civil i altres actors destacats.

Oficina i Novact a Jordània:

 • Contribuir a la gestió tècnica i a la coordinació diària de l’oficina (comptabilitat, logística i planificació) en coordinació amb el responsable d’administració i finances.
 • Gestionar temes legals administratius amb Jordània, relacionats amb els visats,registre de l’entitat i altres que siguin necessaris.

Comunicació:

Donar suport al treball d’incidència i comunicació i contribuir a l’elaboració d’una estratègia de comunicació i incidència des del terreny.

Sobre TU

Ets una persona íntegra amb sòlids valors personals, alineada amb la nostra missió i especialment compromesa amb els principis noviolents com les estratègies transformadores, la defensa dels drets humans i la justícia global.

És necessari demostrar  

 • Estudis superiors preferentment en Ciències Socials, Dret, Ciències Polítiques, Relacions Internacionals, Comunicació o Periodisme.
 • Formació/experiència demostrable en Cooperació i preferentment en construcció de pau.
 • Experiència de treball d’almenys 3 anys gestionant projectes de cooperació internacional, preferentment en matèria de Drets Humans, i Construcció de Pau finançats per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Unió Europea, la AECID, Nacions Unides o l’Ajuntament de Barcelona.
 • Experiència d’almenys 2 anys de treball a la regió i coneixement d’aquesta.
 • Disponibilitat per a viatjar esporàdicament a altres punts de la regió, com el Kurdistan Iraquià i Sirià.
 • Coneixements d’ofimàtica i altres programes informàtics relacionats.
 • Coneixements i expressió oral i escrita fluida en anglès i espanyol.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
 • Capacitat de resolució de problemes i treball en equip.

  Es valorarà  

 • Coneixements i/o estudis en Drets Humans així com en construcció de la pau.
 • Experiència en recerca i incidència en l’àmbit de la construcció de la pau.
 • Coneixement de les llengües catalana i àrab.
 • Maneig d’Internet i xarxes socials.
 • Permís de conduir classe B.
 • Participació en moviments socials.

CONTACTE

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV juntament amb una carta de motivació al correu rr.hh@novact.org. S’acceptaran candidatures fins al 15 de gener de 2023. Si tens algun dubte, contacta’ns a través del correu electrònic.

Ves al contingut