Monitor/Educador de suport escolar

YMCA

Fins el 26/03/2023


SALARI: No especificat.

Som una organització no lucrativa, sense filiació política o confessional, dirigida per persones voluntàries, que persegueix millorar la societat a través del desenvolupament integral de la joventut, generant oportunitats, reduint-ne la vulnerabilitat i enfortint el seu entorn. Dia a dia, acompanyem el creixement de milers de nens, nenes i joves que s’esforcen cada dia per superar les barreres que limiten els somnis. El nostre objectiu és potenciar al màxim les capacitats dels menors i acompanyar el desenvolupament integral dels joves, incidint sobre els factors crítics (com l’educació, l’habitatge o el temps d’oci) que poden vulnerar el dret a créixer i prosperar. Per això, actuem sobre elements fonamentals del seu entorn com són el benestar de les seves famílies, l’accés a l’ocupació i la cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació, salut, lleure i temps lliure). Si estàs interessat/da a formar part de la nostra plantilla, apunta’t a la següent oferta:

LLOC: Monitor/Educador de suport escolar

Objectiu del lloc:

 • Programació, desenvolupament i avaluació de les activitats de suport escolar a nens i nenes.

Funcions principals:

 • Programació i memòria de l’activitat.
 • Desenvolupament i implementació de l’activitat: organització de grups, preparació de material individualitzat, custòdia de fitxes d’usuaris.
 • Avaluació d’alumnes i de l’activitat.
 • Elaboració de fitxes d’assistència i altres registre d’avaluació dels grups: seguiment d’assistència.
 • Gestió dels recursos materials necessaris per a l’activitat.
 • Coordinació amb els col·legis.
 • Acompanyament a voluntaris i alumnes en pràctiques.
 • Col·laboració en el control i seguiment ambiental, dins de les seves possibilitats (gestió de residus, minimització de consums,…).

Requisits:

 • Estudis secundaris, preferentment universitaris.
 • Experiència en el disseny d’objectius d’aprenentatges bàsics així com la seva avaluació.
 • Maneig de ferramentes informàtiques. Word, powerpint, Internet.
 • Capacitat de treball en equip i organització.
 • Capacitat de resolució de conflictes i comunicació.

Es valorarà:

 • Coneixement d’ofimàtica.
 • Presa de decisions.
 • Proactivitat, iniciativa.
 • Compromís amb les finalitats de l’organització.
 • Compromís d’acord amb la responsabilitat i els requisits del lloc.
 • Compromís amb el medi ambient.
 • Motivació per a l’execució de les seves responsabilitats.
 • Motivació orientada a la millora continua.
 • Motivació pel potencial de l’organització i l’abast a l’activitat en què participa.
 • Es valorarà la formació en igualtat de gènere.
 • Es valorarà ser víctima de violència de gènere o persona en exclusió social.
 • Es valorarà ésser persona amb diversitat funcional reconeguda en grau superior al 33%.

S’ofereix:

 • Jornada PARCIAL de dilluns a dijous de 17.45h a 20.00h (9 hores setmanals).
 • Tipus de contracte EVENTUAL.
 • Lloc de treball: Centre YMCA a Barcelona.
Skip to content