Monitor/a sensibilització Jornades Dia de la diversitat

Federació ECOM

Fins el 17/10/2023


SALARI: 8,81€/hora aprox.

Oferta Ref.: 11/23

Títol de la plaça: Monitor/a sensibilització Jornades Dia de la diversitat

Entitat que convoca: Federació ECOM

Tasques a realitzar:

 • Preparació i dinamització de tallers de sensibilització.
 • Dinamització de grups de 12 a 18 anys.
 • Preparació, recollida, organització i manteniment del material de sensibilització.
 • Coordinació amb ECOM, organització, valoració, reunions, etc.

Es demana:

 • Capacitat de treball en equip i iniciativa pròpia.
 • Capacitat d’organització.
 • Capacitat de resolució.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual, conforme no s’ha estat condemnat per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
 • Nivell alt de català parlat i escrit.

Es valorarà:

 • Titulació: CFGS Animació socio-cultural, activitats físiques i esportives, integració social, educació infantil, estudiant de magisteri, monitor de lleure.
 • Experiència com a monitor de lleure.
 • Experiència en l’àmbit socioeducatiu.
 • Actitud dinàmica i propera.
 • Capacitat resolutiva.
 • Certificat de discapacitat.

S’ofereix:

 • Contractació: Del 23 al 26 d’octubre.
 • Contracte: Per circumstàncies de producció ocasional previsible.
 • Jornada laboral: 8:30h a 13:30h.
 • Lloc de treball: Espai Fontana de Barcelona.

La data límit de lliurament de currículums fins el proper 17/10/2023. Forma de lliurament: (Especificant REF11/23)

Adreça electrònica: sensibilitzacio@ecom.cat

Skip to content