Monitor/a jardineria – centre especial de treball

Grup Sant Pere Claver

Fins el 19/05/2023


SALARI: 1.566,74€ bruts mensuals x 14 pagues.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre, i de servei públic, que atenem persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables, mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

A Fundació Tallers, generem oportunitats d’inclusió social i laboral per a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de Salut Mental.
Actualment, cerquem la incorporació d’un/a Monitor/a de Jardineria vinculat al CET, per a la zona de Badia del Vallès.

Tasques a realitzar:

Manteniment d’espais verds. Manteniment i reparació de sistemes de reg. Poda i abatiment d’arbrat. Poda i retall d’arbustiva. Sega, desbrossat, escarificat i enceball de gespes. Control de plagues i malalties, Execució d’obra nova. Plantació d’arbrat a la via pública. Transport de material, maquinària i personal. Utilització de maquinària potencialment perillosa. Gestió d’incidències del servei i coordinació d’equips de treball. Farà substitució tant de monitors de les brigades de Badia com de la brigada de Barberà segons calendari.

Condicions laborals:

  • Tipus contracte: Temporal per cobertura de baixa mèdica.
  • Jornada i horari: Jornada completa 40h setmanals. De dill-div 7-15h.
  • Incorporació Immediata.
  • Experiència: 2 anys com a especialista jardiner/a o superior.
  • Formació: Preferiblement CFGM Jardineria i floristeria.

Competències personals:

  • Organització de la feina, treball en equip, capacitat de comunicació i motivació, resolució d’incidències, gestió del temps, resolució de conflictes i resistència física.

Competències tècniques:

  • Domini de maquinària pròpia de la jardineria. (segadora, desbrossadora, retalla tanques, escarificadora, motocultor, tisores elèctriques, bufador-aspirador, motoserra, etc.)
  • Efectuar tasques culturals, operacions de reg i adobament d’elements vegetals de jardins, parcs i zones verdes, seguint instruccions i complint la normativa aplicable.

Altres requisits:

  • Carnet de conduir.
  • Carnet d’aplicador de productes fitosanitaris.
Skip to content