Monitor/a – Educador/a tutelar

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 30/06/2023


SALARI: 18.013 € bruts anuals.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 1. Realitzar el seguiment individualitzat i visites periòdiques de la persona amb capacitat d’obrar modificada tant en situació estable com en cas de crisi.
 2. Detectar necessitats en tots els àmbits de la seva vida, ja siguin mancances personals com del seu entorn (inventari de roba, supervisió dels habitatges…).
 3. Realitzar els acompanyaments que la persona requereixi (vinculació a serveis, compres, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials…).
 4. Fer el seguiment, en els casos que sigui necessari, de l’administració correcta de la medicació, activant els mecanismes necessaris.
 5. Donar suport i orientació a la persona amb capacitat d’obrar modificada.
 6. Ajustar la intervenció professional per tal de donar suport al pla de treball individualitzat establert pel referent de tutela.
 7. Registrar i actualitzar la documentació i intervencions al sistema informàtic.
 8. Coordinar-se amb la resta de l’equip professional del servei de tutela.

CONDICIONS LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: juny 2023.
 • JORNADA ANUAL: 1.720 hores.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Títol de tècnic/a superior en integració social.
 • Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
 • Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.
 • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Certificat de professionalitat d’atenció sanitària a persones en el domicili.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència professional en fundacions tutelars.
 • Experiència en intervenció directa amb persones amb TM.

LLENGÜES: castellà, català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Skip to content