Monitor/a – Educador/a SAD

Fundació CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 02/03/2024


SALARI: 18.013 € bruts anuals aproximats.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 • Suport individual a les persones usuàries del servei.
 • Coordinació amb l’equip professional del servei.
 • Actualització de la documentació.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2024.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
 • Tècnic/a cures d’Auxiliar d’Infermeria.
 • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
 • Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.
 • Títol de tècnic/a superior en integració social.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència professional en SAD.
 • Experiència en intervenció directa amb persones amb TM.

LLENGÜES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 007/2024FCHMSM.

Skip to content