Monitor/a de menjador per escola de Castellbisbal (Borsa de Substitucions)

Doble Via Cooperativa

Fins el 16/05/2024


SALARI: Entre 12.000€ i 18.000€ bruts anuals.

Com a Monitor/a de Menjador, la teva funció principal serà supervisar i proporcionar atenció als nens i nenes durant l’hora del menjador en centres educatius a Castellbisbal. La teva tasca és essencial per garantir un ambient segur i agradable mentre els estudiants gaudeixen del seu àpat i temps de descans.

Requisits

  • Carnet de monitor.
  • Experiència prèvia treballant amb nens és un avantatge.
  • Habilitats de comunicació efectiva i paciència per interactuar amb els nens de manera positiva.
  • Capacitat per mantenir la calma i prendre decisions ràpides en situacions d’emergència.
  • Responsabilitat i atenció als detalls per garantir la seguretat dels nens durant l’alimentació.
  • Capacitat per treballar en equip i col·laborar amb altres membres del personal.
  • Coneixements bàsics d’higiene i manipulació d’aliments.
  • Disponibilitat durant l’horari del menjador a les escoles.

Tipus de contracte –> mitja jornada.

Experiència entre 6 mesos i 1 any.

Skip to content